Back to all courses

Sulautettu internet

Individual course

Maksimimäärä FITech-opiskelijoita: 5 aikuisopiskelijaa

Kurssin aiheina mm. tiedon kerääminen ja sen hyödyt, arkkitehtuuri, teknologia, protokollat ja sovellukset.

Opintojakson suoritettuaan

  • opiskelijalla on yleiskuva älykkäistä sulautetuista laitteista, niiden muodostamista verkoista sekä niiden liittymisestä yleiseen IP-verkkoon.
  • opiskelija osaa kuvata älykkäiden laitteiden muodostamien verkkojen arkkitehtuuria sekä älykkäiden laitteiden tekniikkaa.
  • opiskelija on saanut tietoa käytetyistä protokollista, algoritmeista sekä sovelluksista.
  • opiskelija osaa ohjelmoida mikrokontrollipohjaisen mittaussovelluksen ja viedä mittausdataa pilvipalveluun.

Kurssimateriaalit

  • Jean-Philippe Vasseur, Adam Dunkels: Interconnecting Smart Objects with IP
  • Zach Shelby, Carsten Bormann: 6LoWPAN: The Wireless Embedded Internet
  • Luentovideot ja -kalvot sekä oheismateriaalina jaettava muu kirjallinen materiaali.

Suoritustapa

Luentotallenteita julkaistaan kerran tai pari viikossa ja ne ovat katsottavissa julkaisun jälkeen kurssin loppuun saakka. Kurssiin ei kuulu tenttejä vaan suoritus saadaan palauttamalla kaikki harjoitustyöt. Harjoitustöitä on n. 10 kpl, osa harjoitustöistä on kirjallisia essee-tyyppisiä ja osa laitealustalla tehtäviä ohjelmointitöitä.

Lisätietoja Jyväskylän yliopiston opinto-oppaassa.

Tämän kurssin suorituksesta on mahdollista saada digitaalinen suoritusmerkki.

Responsible teacher

University of Jyväskylä
Jukka Ihalainen

Contact person for applications

FITech Network University
Fanny Qvickström, Student services specialist
Application period has ended
Application period has ended
Topics:
5G technology,
Smart systems,
Wireless technology
Course code:
TIES536
Study credits:
3 ECTS
Price:
0 €
Course level:
Teaching period:
4.9.–30.11.2023
Application start date:
01.06.2023
Application deadline:
Application period has ended
Host university:
University of Jyväskylä
Who can apply:
Adult learner
Teaching method:
Online
Teaching language:
Finnish
General prerequisites:
Tietojenkäsittelyn alan perus- ja aineopinnot tai vastaava osaaminen. Hieman tietoa tietokoneverkoista sekä tietoliikenneverkoista.
Interested in this course? Subscribe and get updates about the course directly to your email. You can cancel subscription any time you want.