Back to all courses

Sulautetut järjestelmät

Individual course

Kurssilla tutustutaan sulautettujen järjestelmien perusteknologioihin esimerkkien, harjoitusten ja projektien kautta. Lisäksi tutustutaan mikrokontrollerien tekniikkaan, käyttöjärjestelmiin ja niiden ohjelmointiin sekä antureiden ja lisäosien, kuten verkkoliitäntöjen, perustekniikkaan ja miten niitä käytetään mikrokontrollerien kanssa yhdessä.

Kurssin jälkeen opiskelijalla on tietämys toteuttaa mikrokontrolleria hyväksikäyttävä itsenäisesti toimiva laite.

Kurssin suoritusvaatimukset:

  • Oppimispäiväkirja
  • Harjoitustehtävät
  • Rakennusprojekti

Kurssi on mahdollista suorittaa kokonaan verkkokurssina.

Etäopiskelijalla oletetaan olevan käytössään Arduino- ja Raspberry Pi -laitteet:

Kurssilla ei ole tenttiä. Osallistuminen viikoittaiseen tilannepalaveriin suositeltavaa, mutta hyvällä oppimispäiväkirjalla tämän voi korvata.

Lisätietoja Tampereen yliopiston opinto-oppaasta.

Tämän kurssin suorituksesta on mahdollista saada digitaalinen suoritusmerkki.

ohjelmointi koodaus koodari devaus devaaja embedded systems

Further information about the studies

Tampere University
Teemu Rauhala

Responsible teacher

Tampere University
Mika Saari

Contact person for applications

FITech Network University
Fanny Qvickström, Student services specialist
Application period has ended
Application period has ended
Topic:
Software engineering
Course code:
PLA-32311
Study credits:
5 ECTS
Price:
0 €
Course level:
Teaching period:
Continuous until 31.7.2020
Application deadline:
Application period has ended
Host university:
Tampere University
Who can apply:
Adult learner,
Degree student
Teaching method:
Online
Teaching language:
Finnish
General prerequisites:
Programming skills on any programming language.
Interested in this course? Subscribe and get updates about the course directly to your email. You can cancel subscription any time you want.