Back to all courses

Sulautetut järjestelmät

Individual course

Kurssi on mahdollista suorittaa kokonaan verkkokurssina. Etäopiskelijalla oletetaan olevan käytössään Arduino- ja Raspberry Pi -laitteet:

Kurssilla tutustutaan sulautettujen järjestelmien perusteknologioihin esimerkkien, harjoitusten ja projektien kautta. Lisäksi tutustutaan mikrokontrollerien tekniikkaan, käyttöjärjestelmiin ja niiden ohjelmointiin sekä antureiden ja lisäosien, kuten verkkoliitäntöjen, perustekniikkaan ja miten niitä käytetään mikrokontrollerien kanssa yhdessä.

Kurssin jälkeen opiskelijalla on tietämys toteuttaa mikrokontrolleria hyväksikäyttävä itsenäisesti toimiva laite.

Kurssin suoritusvaatimukset:

  • Oppimispäiväkirja
  • Harjoitustehtävät
  • Rakennusprojekti

Kurssilla ei ole tenttiä. Osallistuminen viikoittaiseen tilannepalaveriin suositeltavaa, mutta hyvällä oppimispäiväkirjalla tämän voi korvata.

Lisätietoja Tampereen yliopiston opinto-oppaasta.

Tämän kurssin suorituksesta on mahdollista saada digitaalinen suoritusmerkki.

Responsible teacher

Tampere University
Mika Saari

Contact person for applications

FITech
Pilvi Lempiäinen , Service designer
Start the application process
Start the application process
Category:
ICT Studies
Topic:
Software engineering
Course code:
PLA-32311
Credits:
5 ECTS
Teaching period:
Continuous application period until 16.12.2019
Application deadline:
16.12.2019
Host university:
Tampere University
Study is open for:
Adult learner,
Degree student
Level of studies:
Basic
Teaching methods:
Online
Place of contact learning:
Tampere
Language:
Finnish
General prerequisites:
Programming skills on any programming language.