Back to all courses

Tekoälyn menetelmät

Individual course

Kurssi koostuu seuraavista osakokonaisuuksista:

  • Agenttiajattelu
  • Ongelmanratkaisu ja haku
  • Sokeat hakumenetelmät
  • Tietoiset hakumenetelmät
  • Pelit
  • Koneoppimisen perusteet
  • Perseptronista hermoverkkoihin
  • Probabilistiset mallit

Lisäksi tutustutaan Python-ohjelmointikielen käyttöön tekoälymenetelmien ohjelmoinnissa.

Opintojakso antaa valmiudet ymmärtää niin perinteisiin hakumenetelmiin kuin koneoppimiseenkin perustuvia tekoälyjärjestelmiä. Nämä valmiudet ovat tarpeellinen perusta erityisesti data-analytiikan oppiaineen syventäviin opintoihin.

Lisätietoja kurssista Turun yliopiston opinto-oppaassa.

Further information about the studies

Aalto University
Timo Vasankari
timo.vasankari(at)utu.fi

Contact person for applications

FITech
Pilvi Lempiäinen , Head of study services
pilvi.lempiainen(at)fitech.io
Start here
Start here
Category:
ICT Studies
Topic:
AI and machine learning
Course code:
TKO_2115
Credits:
3 ECTS
Price:
0 €
Level:
Teaching period:
8.3.–2.5.2021
Application deadline:
Hakuaika ilmoitetaan myöhemmin
Host university:
University of Turku
Study is open for:
Adult learner,
Degree student
Teaching methods:
Contact
Place of contact learning:
Turku
Language:
English,
Finnish
General prerequisites:
Course Tekoälyn perusteet.
Interested in this course? Subscribe and get updates about the course directly to your email. You can cancel subscription any time you want.