Back to all courses

Tekoälyn perusteet

Individual course

Tälle kurssille haetaan Turun avoimen yliopiston kautta.

Tekoälyn saralla on viime vuosina tapahtunut merkittäviä läpimurtoja, minkä seurauksena yleinen kiinnostus alaan on kasvanut räjähdysmäisesti. Kurssin tarkoituksena on antaa käsitys siitä, mitä tekoäly on, ja mitkä ovat sen keskeiset vaikutukset yhteiskuntaamme. Tämän tiedon avulla on mahdollista mm. seurata kriittisesti asiaan liittyvää varsin monenkirjavaa uutisointia. Kurssi antaa tarvittavat pohjatiedot opintojaksolle Tekoälyn menetelmät.

Kurssi jakaantuu seuraaviin osiin:

  1. Johdanto (viimeaikaisia saavutuksia, nousun taustalla olevat syyt)
  2. Tekoälyn hyötyjä ja haittoja (nyt ja tulevaisuudessa)
  3. Mitä on tekoäly? (kokoelma huonoja vastauksia)
  4. Tekoälyn synty ja semiotiikka
  5. Älykkyydestä ja oppimisesta
  6. Aivot vastaan kone (kisatilanne, vaikutukset)
  7. Ihmisten ja koneiden lähentyminen
  8. Singulariteetti

Opetustapa

Opiskelija suorittaa opintojakson itsenäisesti omaan tahtiin verkosta löytyvien materiaalien avulla ja suorittaa sen lisäksi EXAM-tentin (kampuksella). Tenttipalvelun tiloja on käytettävissä Turun yliopistossa Turussa, Raumalla ja Porissa.

Lisätietoa kurssista Turun yliopiston opinto-oppaassa.

Further information about the studies

University of Turku
Timo Vasankari

Contact person for applications

FITech Network University
Fanny Qvickström, Student services specialist
Application period has ended
Application period has ended
Topic:
AI and machine learning
Course code:
TKO_2114
Study credits:
2 ECTS
Price:
0 €
Course level:
Teaching period:
Until 31.7.2024
Application start date:
10.08.2023
Application deadline:
Application period has ended
Host university:
University of Turku
Who can apply:
Adult learner,
Degree student
Teaching method:
Blended
Place of contact learning:
Turku
Teaching language:
Finnish
Interested in this course? Subscribe and get updates about the course directly to your email. You can cancel subscription any time you want.

This course is included in the following theme