Back to all courses

Tekoälyn perusteet

Individual course

Tälle kurssille haetaan Turun avoimen yliopiston kautta. Kesäkurssi on käynnissä 31.7.2022 saakka. Syksyllä kurssista alkaa jatkuva toteutus, joka tulee olla suoritettuna 31.5.2023 mennessä.

Tekoälyn saralla on viime vuosina tapahtunut merkittäviä läpimurtoja, minkä seurauksena yleinen kiinnostus alaan on kasvanut räjähdysmäisesti. Kurssin tarkoituksena on antaa käsitys siitä, mitä tekoäly on, ja mitkä ovat sen keskeiset vaikutukset yhteiskuntaamme. Tämän tiedon avulla on mahdollista mm. seurata kriittisesti asiaan liittyvää varsin monenkirjavaa uutisointia. Kurssi antaa tarvittavat pohjatiedot opintojaksolle Tekoälyn menetelmät.

Kurssi jakaantuu seuraaviin osiin:

  1. Johdanto (viimeaikaisia saavutuksia, nousun taustalla olevat syyt)
  2. Tekoälyn hyötyjä ja haittoja (nyt ja tulevaisuudessa)
  3. Mitä on tekoäly? (kokoelma huonoja vastauksia)
  4. Tekoälyn synty ja semiotiikka
  5. Älykkyydestä ja oppimisesta
  6. Aivot vastaan kone (kisatilanne, vaikutukset)
  7. Ihmisten ja koneiden lähentyminen
  8. Singulariteetti

Opetustapa

Opiskelija suorittaa opintojakson itsenäisesti omaan tahtiin verkosta löytyvien materiaalien avulla ja suorittaa sen lisäksi EXAM-tentin (kampuksella). Tenttipalvelun tiloja on käytettävissä Turun yliopistossa Turussa, Raumalla ja Porissa.

Lisätietoa kurssista Turun yliopiston opinto-oppaassa.

Further information about the studies

University of Turku
Timo Vasankari

Contact person for applications

FITech Network University
Fanny Qvickström, Student services specialist
Start here
Start here
Category:
ICT Studies
Topic:
AI and machine learning
Course code:
TKO_2114
Credits:
2 ECTS
Price:
0 €
Level:
Teaching period:
Continuously on-going until 31.5.2023
Application deadline:
30.4.2023
Host university:
University of Turku
Study is open for:
Adult learner,
Degree student
Teaching methods:
Blended
Place of contact learning:
Turku
Language:
Finnish
Interested in this course? Subscribe and get updates about the course directly to your email. You can cancel subscription any time you want.

This course is included in the following theme