Back to all courses

Tietojenkäsittelyn perusteet II

Individual course

Tälle kurssille haetaan Turun avoimen yliopiston kautta.

Opintojaksolla paneudutaan lyhyesti algoritmisen ongelmanratkaisun voimaan ja rajoituksiin sekä tutustutaan tietokoneen rakenteeseen ja toimintaan loogisten piirien tasolla.

Käsiteltäviä asioita ovat mm. tehtävien laskettavuus ja algoritmien kompleksisuus, tiedon esittäminen, lukujärjestelmät, loogiset piirit ja niiden avulla rakennetut tietokoneen komponentit, konekieli, kieliopit, kääntäjät ja korkean tason ohjelmointikielen kääntäminen konekielelle.

Opintojakson lopuksi käsitellään lyhyesti myös ns. älykkäissä järjestelmissä käytettyjä hakuongelmia sekä niiden ratkaisua käyttäen mm. syvyys- ja leveyshakua.

Kurssin jälkeen opiskelija

  • ymmärtää tietokoneen toimintaperiaatteen loogisten piirien tasolta lähtien.
  • tietää yksityiskohtaisesti miten tietokone pystyy suorittamaan korkean tason ohjelmointikielen komentoja, mutta ymmärtää myös sen kykyjen rajat.
  • tuntee ns. tekoälyn piiriin kuuluvien hakuongelmien ja pelaamiseen liittyviä tärkeimpiä strategioita.

Lisätietoja kurssista Turun yliopiston opinto-oppaassa.

Further information about the studies

University of Turku
Timo Vasankari

Contact person for applications

University of Turku
Study guidance, open university
Application period has ended
Application period has ended
Topics:
Data science,
Programming
Course code:
TKO_5738
Study credits:
5 ECTS
Price:
0 €
Course level:
Teaching period:
8.3.–31.5.2022
Application deadline:
Application period has ended
Host university:
University of Turku
Who can apply:
Adult learner,
Degree student
Teaching method:
Online
Place of contact learning:
Turku
Teaching language:
Finnish
Interested in this course? Subscribe and get updates about the course directly to your email. You can cancel subscription any time you want.