Back to all courses

Tietokoneverkot

Individual course

Maksimimäärä FITech-opiskelijoita: 20

Kurssille etusijalla ovat ne henkilöt, joilla ei ole voimassaolevaa opinto-oikeutta suomalaiseen korkeakouluun.

Internet-protokollapino ja keskeisimmät protokollat (esim. HTTP, TCP, IP, linkkikerroksen protokollat), lähiverkot, reitityksen tavoitteet, erilaiset reititysmenetelmät ja periaatteet, verkon analysointityökalut, tietoverkon suorituskyvyn arviointi ja ongelmatilanteiden analysointi ja ratkaiseminen, verkkosovelluksen suunnittelu ja toteutus sokettirajapinnan avulla.

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija

  • osaa selittää tietoverkkojen käsitteet sekä Internet-protokollapinon ja keskeisimpien protokollien toiminnan.
  • osaa suunnitella ja toteuttaa sokettirajapintaa käyttävän sovelluksen sekä arvioida sen toimintaa.
  • ymmärtää reitityksen ongelmista ja osaa yleisimmät reititysalgoritmit ja -protokollat.
  • osaa käyttää verkon analysointityökaluja ja arvoida verkon suorituskykyä.

Kurssin aikataulu

  • Luennot tiistaisin klo 12.15–14 (striimataan, ei luentotallenteita). Materiaalit verkossa.
  • Harjoituksia järjestetään useaan eri aikaan, joista voi valita mihin osallistuu milloinkin.
  • Etätentti ti 5.4.2022 klo 13–16.

Lisätietoja Aalto-yliopiston opinto-oppaassa.

Tämän kurssin suorituksesta on mahdollista saada digitaalinen suoritusmerkki.

Further information about the studies

Aalto University
FITech ICT contact person

Contact person for applications

FITech Network University
Fanny Qvickström, Student services specialist
Start here
Start here
Category:
ICT Studies
Topics:
5G technology,
Computer engineering
Course code:
ELEC-C7241
Credits:
5 ECTS
Price:
0 €
Level:
Teaching period:
11.1.–5.4.2022
Application deadline:
Application period has ended
Host university:
Aalto University
Study is open for:
Adult learner,
Degree student
Teaching methods:
Online
Place of contact learning:
Espoo
Language:
Finnish
General prerequisites:
Basics of programming (C programming recommended).
Interested in this course? Subscribe and get updates about the course directly to your email. You can cancel subscription any time you want.