Back to all courses

Tietoliikenteen siirtomenetelmät

Individual course

Maksimimäärä FITech-opiskelijoita: 20

Tämä kurssi käsittelee digitaalisen tiedonsiirtojärjestelmän fyysisen kerroksen perustoiminnot ja signaalin siirtoon vaikuttavat asiat.

Kurssin suorittamisen edellytyksenä on todennäköisyys- ja tilastotieteen perusteiden hallinta sekä perustiedot signaalien käsittelystä.

Kurssin sisältö

 • Aaltomuotojen matematiikkaa
 • Kantoaaltomodulaatio
 • Kantataajuusmodulaatio
 • Johtokoodit
 • Pulssimuodot
 • Digitaaliset modulaatioaakkostot
 • Signaaliavaruusesitys ja optimaalisen vastaanottimen suunnittelu AWGN-kanavan tapauksessa
 • Digitaalisen siirtojärjestelmän suorituskykyanalyysi AWGN-kanavaympäristössä
 • CDMA:n ja OFDM:n perusperiaatteet
 • Johdatus kanavakoodaukseen

Osaamistavoitteet

Suoritettuaan tämän kurssin opiskelija

 • ymmärtää digitaalisen tiedonsiirtojärjestelmän fyysisen kerroksen perustoiminnot siirtokanavan ollessa kaistarajoitettu ja kohinainen;
 • ymmärtää, miten äärellinen kaistanleveys ja lähetysteho rajoittavat signaalin siirron nopeutta ja laatua;
 • ymmärtää periaatteet, joilla vastaanotin optimoidaan annetulle digitaaliselle siirtojärjestelmälle, ja osaa analysoida tällaisen järjestelmän suorituskykyä AWGN-kanavan tapauksessa;
 • tuntee tavallisimmin käytetyt digitaaliset johtokoodaus- ja kantoaaltomodulaatiotekniikat;
 • ymmärtää CDMA:n, OFDM:n ja kanavakoodauksen perusperiaatteet.

Kurssimateriaali

Luentokalvot (online)

B. P. Lathi & Z. Ding: Modern Digital and Analog Communication Systems, International 4th ed.

Opetuksen aikataulu

 • Luennot keskiviikkoisin klo 12.15–14
 • Harjoitukset torstaisin klo 12–14 tai klo 16–18
 • Välikokeet keskiviikkona 23.2.2022 klo 16.30–18.30 ja keskiviikkona 13.4.2022 klo 16.30–18.30

Suoritustapa

Tentti, laskuharjoitukset, kotilaskut, harjoitustyö.

Lisätietoja Aalto-yliopiston opinto-oppaassa.

Tämän kurssin suorituksesta on mahdollista saada digitaalinen suoritusmerkki.

Responsible teacher

Aalto University
Olav Tirkkonen

Contact person for applications

FITech Network University
Fanny Qvickström, Student services specialist
Application period has ended
Application period has ended
Topic:
5G technology
Course code:
ELEC-C7230
Study credits:
5 ECTS
Price:
0 €
Course level:
Teaching period:
12.1.–14.4.2022
Application deadline:
Application period has ended
Host university:
Aalto University
Who can apply:
Adult learner
Teaching method:
Contact
Place of contact learning:
Espoo
Teaching language:
Finnish
General prerequisites:
Ensimmäisen vuoden yliopistotasoiset matematiikan opinnot
Interested in this course? Subscribe and get updates about the course directly to your email. You can cancel subscription any time you want.