Back to all courses

Tietorakenteet ja algoritmit

Individual course

Kurssin sisällöt

  1. Perusteet-osassa tutustutaan algoritmien analysointiin ja suunnitteluun sekä rekursioyhtälöiden ratkaisemiseen.
  2. Lajittelualgoritmit-osiossa tarkastellaan keskeisimpiä järjestämistekniikoita kuten limityslajittelua, kekolajittelua sekä prioriteettijonon toteuttamista keon avulla, pikalajittelua ja lajittelua lineaarisessa ajassa. Lisäksi tarkastellaan ns. järjestysstatistiikkaa eli i:nneksi pienimmän alkion etsimistä lajittelemattomasta syötteestä.
  3. Tietorakenteet-jaksossa perehdytään perustietorakenteista vektoreihin sekä pinon, jonon ja linkitettyjen listojen ominaisuuksiin ja toteutustapoihin. Lopuksi tarkastellaan tärkeimpiä hakurakenteita, joihin kuuluvat suorasaanti- ja hajautustaulut sekä binääriset hakupuut.

Opiskelija tutustuu algoritmiikan kannalta tärkeimpien matemaattisten funktioiden kasvunopeuden vertailuun ja sittemmin algoritmien suoritustehokkuuden analysointiin aikavaativuuden osalta. Hän perehtyy tärkeimpien yleiskäyttöisten järjestämis- ja valinta-algoritmien toimintaan sekä mahdollisuuksiin niiden tehostamiseksi erikoistapauksissa. Lisäksi opiskelija oppii puolestaan keskeisimpien tallennus- ja hakurakenteiden ominaisuudet sekä niiden mahdollisia toteutustapoja eri perustietorakenteita käyttämällä.

Opetus

Luento-opetus kampuksella.

Lisätietoja Turun yliopiston opinto-oppaassa.

Tämän kurssin suorituksesta on mahdollista saada digitaalinen suoritusmerkki.

Further information about the studies

University of Turku
Timo Vasankari

Contact person for applications

FITech Network University
Fanny Qvickström, Student services specialist
Application period has ended
Application period has ended
Topic:
Programming
Course code:
TKO_3107
Study credits:
5 ECTS
Price:
0 €
Course level:
Teaching period:
23.10.–17.12.2023
Application start date:
21.06.2023
Application deadline:
Application period has ended
Host university:
University of Turku
Who can apply:
Adult learner,
Degree student
Teaching method:
Contact
Place of contact learning:
Turku
Teaching language:
Finnish
General prerequisites:
Basics of programming or equivalent knowledge (recommended)
Interested in this course? Subscribe and get updates about the course directly to your email. You can cancel subscription any time you want.