Back to all courses

Tietorakenteet ja algoritmit

Individual course

Huom! Tälle kurssille haetaan Turun avoimen yliopiston kautta.

Kurssin sisältö:

  1. Perusteet-osassa tutustutaan algoritmien analysointiin ja suunnitteluun sekä rekursioyhtälöiden ratkaisemiseen.
  2. Lajittelualgoritmit-osiossa tarkastellaan keskeisimpiä järjestämistekniikoita kuten limityslajittelua, kekolajittelua sekä prioriteettijonon toteuttamista keon avulla, pikalajittelua ja lajittelua lineaarisessa ajassa. Lisäksi tarkastellaan ns. järjestysstatistiikkaa eli i:nneksi pienimmän alkion etsimistä lajittelemattomasta syötteestä.
  3. Tietorakenteet-jaksossa perehdytään perustietorakenteista vektoreihin sekä pinon, jonon ja linkitettyjen listojen ominaisuuksiin ja toteutustapoihin. Lopuksi tarkastellaan tärkeimpiä hakurakenteita, joihin kuuluvat suorasaanti- ja hajautustaulut sekä binääriset hakupuut.

Opiskelija tutustuu algoritmiikan kannalta tärkeimpien matemaattisten funktioiden kasvunopeuden vertailuun ja sittemmin algoritmien suoritustehokkuuden analysointiin aikavaativuuden osalta. Hän perehtyy tärkeimpien yleiskäyttöisten järjestämis- ja valinta-algoritmien toimintaan sekä mahdollisuuksiin niiden tehostamiseksi erikoistapauksissa. Lisäksi opiskelija oppii puolestaan keskeisimpien tallennus- ja hakurakenteiden ominaisuudet sekä niiden mahdollisia toteutustapoja eri perustietorakenteita käyttämällä.

Lisätietoja Turun yliopiston opinto-oppaassa.

Further information about the studies

University of Turku
Timo Vasankari
timo.vasankari(at)utu.fi

Contact person for applications

FITech
Pilvi Lempiäinen , Head of study services
pilvi.lempiainen(at)fitech.io
Start here
Start here
Category:
ICT Studies
Topic:
Programming
Course code:
TKO_3107
Credits:
5 ECTS
Price:
0 €
Level:
Teaching period:
26.10.–20.12.2020
Application deadline:
11.8.–3.9.2020
Host university:
University of Turku
Study is open for:
Adult learner,
Degree student
Teaching methods:
Contact
Place of contact learning:
Turku
Language:
English,
Finnish
Interested in this course? Subscribe and get updates about the course directly to your email. You can cancel subscription any time you want.