Back to all courses

Tietorakenteet

Individual course

Maksimimäärä FITech-opiskelijoita: 15

Kurssin sisältönä ovat yksinkertaiset ja kehittyneet järjestämisalgoritmit. Kurssilla suunnitellaan ja toteutetaan ohjelmoinnissa hyödynnettäviä tietorakenteita (erilaiset taulukko-, lista-, puu-, ja verkkorakenteet) sekä niitä käsitteleviä algoritmeja. Lisäksi opetellaan algoritmien resurssitarpeiden eli suoritusajan ja muistitilan arviointia.

Opintojakson jälkeen opiskelija osaa toteuttaa ja käyttää tavallisimpia ohjelman toiminnan aikaisia tietorakenteita. Lisäksi hän osaa karkeasti arvioida algoritmien ajantarvetta ja täten omaa valmiudet erilaisten tietorakenteiden käytön tarkoituksenmukaisuuden arviointiin. Opintojakso kehittää analyyttisyyttä, arviointi-, analysointi- ja vertailutaitoja sekä luovuutta ja erityisesti myös ongelmanratkaisukykyä.

Lisätietoja Vaasan yliopiston kurssisivulla.

Tämän kurssin suorituksesta on mahdollista saada digitaalinen suoritusmerkki.

Further information about the studies

University of Vaasa
Tomi Pasanen
tomi.pasanen(at)uwasa.fi

Contact person for applications

FITech
Pilvi Lempiäinen , Head of study services
pilvi.lempiainen(at)fitech.io
Start here
Start here
Category:
ICT Studies
Topic:
Software engineering
Course code:
ICAT2140
Credits:
5 ECTS
Price:
0 €
Level:
Teaching period:
1.9.–16.10.2020
Application deadline:
Application period has ended
Host university:
University of Vaasa
Study is open for:
Adult learner,
Degree student
Teaching methods:
Contact
Place of contact learning:
Vaasa
Language:
Finnish
General prerequisites:
Olio-ohjelmoinnin alkeet
Study suitable for:
Sovellusohjelmoinnista kiinnostuneet, jotka haluavat oppia algoritmikehitystä.
Interested in this course? Subscribe and get updates about the course directly to your email. You can cancel subscription any time you want.