Back to all courses

Tietotekniikka ja yhteiskunta

Individual course

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on valmiuksia tarkastella kriittisesti tietotekniikkaan liittyviä käsityksiä. Tutkitaan käsityksiä tietoteknologian muotoutumisesta ja roolista, tietotekniikan ammattilaisista, käyttäjistä, tietoteknologiasta organisaatioissa, tietoyhteiskunnassa, työnjaosta ja työtehtävistä muuttuvissa kehittämis- ja käyttökonteksteissa. Aihetta tarkastellaan yksityisten ihmisten (sekä käyttäjien että IT-ammattilaisten) ja organisaatioiden sekä yhteiskunnan näkökulmasta.

Kurssisisältö:

  • Tietotekniikan historiaa
  • IT-ammattilaiset
  • Käsityksiä teknologian muotoutumisesta
  • Tietoteknologia työelämässä
  • Käsityksiä ihmisestä ja ihmisen tietojenkäsittelykyvyistä
  • Tietoteknologia ja organisaatiot
  • Tietoyhteiskunta
  • Tietotekniikan vaikutuksista, ammateista, työllisyys- ja tulevaisuusvisioista, tietämysyhteiskunnasta

Lisätietoja ja ajantasainen kurssiaikataulu Tampereen yliopiston opinto-oppaassa.

Tämän kurssin suorituksesta on mahdollista saada digitaalinen suoritusmerkki.

digitalisaatio digitalisation digitalization technology

Further information about the studies

Tampere University
Teemu Rauhala , ICT coordinator
teemu.rauhala(at)tuni.fi

Responsible teacher

Tampere University
Mikko Ruohonen
mikko.ruohonen(at)tuni.fi

Contact person for applications

FITech
Monica Sandberg , Study services designer
monica.sandberg(at)fitech.io
Start here
Start here
Category:
ICT Studies
Topic:
Digitalisation
Course code:
TIETA15
Credits:
5 ECTS
Price:
0 €
Level:
Teaching period:
8.3.–31.5.2021
Application deadline:
Application period has ended
Host university:
Tampere University
Study is open for:
Adult learner,
Degree student
Teaching methods:
Online
Language:
Finnish
Interested in this course? Subscribe and get updates about the course directly to your email. You can cancel subscription any time you want.

This course is included in the following theme