Back to all courses

Tietotekniikka ja yhteiskunta

Individual course

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on valmiuksia tarkastella kriittisesti tietotekniikkaan liittyviä käsityksiä. Tutkitaan käsityksiä tietoteknologian muotoutumisesta ja roolista, tietotekniikan ammattilaisista, käyttäjistä, tietoteknologiasta organisaatioissa, tietoyhteiskunnassa, työnjaosta ja työtehtävistä muuttuvissa kehittämis- ja käyttökonteksteissa. Aihetta tarkastellaan yksityisten ihmisten (sekä käyttäjien että IT-ammattilaisten) ja organisaatioiden sekä yhteiskunnan näkökulmasta.

Kurssisisältö

  • Tietotekniikan historiaa
  • IT-ammattilaiset
  • Käsityksiä teknologian muotoutumisesta
  • Tietoteknologia työelämässä
  • Käsityksiä ihmisestä ja ihmisen tietojenkäsittelykyvyistä
  • Tietoteknologia ja organisaatiot
  • Tietoyhteiskunta
  • Tietotekniikan vaikutuksista, ammateista, työllisyys- ja tulevaisuusvisioista, tietämysyhteiskunnasta

Suoritustapa

Opintojakso suoritetaan kirjallisuusesseillä. Suoritus kolmella 10 sivun kirjaesseellä kirjallisuudesta, voidaan suorittaa läpi vuoden. Ota tarvittaessa yhteys vastuuopettajaan lisäohjeita varten.

Lisätietoja Tampereen yliopiston opinto-oppaassa.

Tämän kurssin suorituksesta on mahdollista saada digitaalinen suoritusmerkki.

digitalisaatio digitalisation digitalization technology society information technology

Responsible teacher

Tampere University
Mikko Ruohonen

Further information about the studies

Tampere University
Teemu Rauhala, ICT coordinator

Contact person for applications

FITech Network University
Fanny Qvickström, Student services specialist
Start here
Start here
Category:
ICT studies
Topic:
Digitalisation
Course code:
COMP.IS.100
Study credits:
5 ECTS
Price:
0 €
Course level:
Teaching period:
1.8.2023–31.7.2024 (flexible start)
Application start date:
07.11.2023
Application deadline:
3.4.2024
Host university:
Tampere University
Who can apply:
Adult learner,
Degree student
Teaching method:
Online
Teaching language:
Finnish
Interested in this course? Subscribe and get updates about the course directly to your email. You can cancel subscription any time you want.

This course is included in the following theme