Back to all courses

Tietotekniikka ja yhteiskunta

Individual course

Kurssilla tutkitaan käsityksiä tietoteknologian muotoutumisesta ja roolista, tietotekniikan ammattilaisista ja käyttäjistä, tietoteknologiasta organisaatioissa ja tietoyhteiskunnassa sekä työnjaosta ja työtehtävistä muuttuvissa kehittämis- ja käyttökonteksteissa. Aihetta tarkastellaan yksityisten ihmisten, niin käyttäjien kuin IT-ammattilaisten, näkökulmasta mutta myös organisaatioiden ja yhteiskunnan näkökulmasta.

Kurssisisältö:

  • Tietotekniikan historiaa
  • IT-ammattilaiset
  • Käsityksiä teknologian muotoutumisesta
  • Tietoteknologia työelämässä
  • Käsityksiä ihmisestä ja ihmisen tietojenkäsittelykyvyistä
  • Tietoteknologia ja organisaatiot
  • Tietoyhteiskunta
  • Tietotekniikan vaikutuksista, ammateista, työllisyys- ja tulevaisuusvisioista, tietämysyhteiskunnasta

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on valmiuksia tarkastella kriittisesti tietotekniikkaan liittyviä käsityksiä.

Lisätietoja ja ajantasainen kurssiaikataulu Tampereen yliopiston opinto-oppaassa.

Tämän kurssin suorituksesta on mahdollista saada digitaalinen suoritusmerkki.

digitalisaatio digitalisation digitalization technology

Further information about the studies

Tampere University
Teemu Rauhala
teemu.rauhala(at)tuni.fi

Responsible teacher

Tampere University
Mikko Ruohonen
mikko.ruohonen(at)tuni.fi

Contact person for applications

FITech
Pilvi Lempiäinen , Head of study services
pilvi.lempiainen(at)fitech.io
Start here
Start here
Category:
ICT Studies
Topic:
Digitalisation
Course code:
TIETA15
Credits:
5 ECTS
Price:
0 €
Level:
Teaching period:
8.3.–31.5.2021
Application deadline:
Application dates will be announced later
Host university:
Tampere University
Study is open for:
Adult learner,
Degree student
Teaching methods:
Contact
Place of contact learning:
Tampere
Language:
Finnish
Interested in this course? Subscribe and get updates about the course directly to your email. You can cancel subscription any time you want.

This course is included in the following theme