Back to all courses

Tietoverkkojen laboratoriotyöt I

Individual course

Opi kuinka Internet toimii käytännön harjoitusten kautta!

Kurssin sisältö

  • Yksinkertaisten verkkoasetusten konfigurointi Linux-käyttöjärjestelmillä
  • Verkkoasetusten konfigurointi Ciscon verkkolaitteilla (kytkimet ja reitittimet)
  • IPv4-aliverkotus, staattinen reititys, DHCP, DNS ja NAT
  • Muut sovelluskerroksen protokollat (mm. HTTP, FTP, SMTP)
  • TCP:n ja UDP:n eroavaisuudet
  • Virtuaalilähiverkot (VLAN) ja VPN
  • Verkkosimulaattori GNS3
  • Protokolla-analysaattori Wiresharkin käyttö

Osaamistavoitteet

Kurssin aikana opiskelija perehtyy laitteistoon, jota käytetään tyypillisissä lähiverkoissa. Kurssin jälkeen hän osaa toteuttaa yksinkertaisia Ethernet- ja IP-tason konfiguraatioita, osaa suorittaa perustason suorituskykymittauksia, ja osaa käyttää protokolla-analysaattoria verkon ja TCP/IP-protokollien toiminnan tarkempaan selvittämiseen ongelmatapauksissa.

Kurssimateriaali ja teknologiat

Tämän työkurssin suorittamista tukee samaan aikaan järjestettävä teoriakurssi Tietoverkkotekniikat I. Työkurssin voi suorittaa myös itsenäisesti hyödyntäen teoriakurssin materiaaleja (saatavilla Moodle-alustalla), mutta silloin itseopiskelun osuus saattaa kasvaa riippuen opiskelijan alkutasosta. Kurssin Moodle-sivulla tarjotaan linkkejä myös muuhun esimerkkimateriaaliin.

Kurssin suorittaminen etänä edellyttää vapaasti saatavilla olevien ohjelmistojen asentamista: esim. verkkosimulaattori GNS3, protokolla-analysaattori Wireshark ja OpenVPN-asiakasohjelma

Opetuksen aikataulu

Kurssi perustuu pääasiassa omatoimiseen opiskeluun. Halutessaan käytännön harjoitukset voi myös suorittaa lähiopetuksena Tampereen yliopiston Hervannan kampuksella syys- ja kevätlukukausien aikana.

Suoritustapa

Kurssin virallinen kieli on englanti syksyllä 2022. Suoritettava neljä itsenäistä harjoitustyötä viidestä eri vaihtoehdosta. Yksi harjoitustyö koostuu käytännön harjoituksesta, monivalintatehtävistä ja soveltavista tehtävistä.

Lisätietoja Tampereen yliopiston opinto-oppaassa.

Tämän kurssin suorituksesta on mahdollista saada digitaalinen suoritusmerkki.

Responsible teachers

Tampere University
Jani Urama

Further information about the course and studying

Tampere University
Mikko Valkama, 5G Coordinator

Contact person for applications

FITech Network University
Fanny Qvickström, Student services specialist
Application period has ended
Application period has ended
Category:
ICT Studies
Topics:
5G technology,
Internet technology
Course code:
COMM.NET.210
Study credits:
5 ECTS
Price:
0 €
Course level:
Teaching period:
6.3.–14.5.2023
Application start date:
07.11.2022
Application deadline:
Application period has ended
Host university:
Tampere University
Who can apply:
Adult learner,
Degree student
Teaching method:
Online
Teaching language:
Finnish
General prerequisites:
Perusymmärrys tietokoneverkoista, teoriakurssi Tietoverkkotekniikat I tai motivaatio itseopiskeluun
Course suitable for:
Kaikille, jotka haluavat oppia tietokoneverkkojen ja Internetin perusteet.
Interested in this course? Subscribe and get updates about the course directly to your email. You can cancel subscription any time you want.