Back to all courses

Tietoverkkotekniikat I

Individual course

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • ymmärtää Internet-verkkotekniikoiden tärkeän roolin osana Internet-palvelujen toteutusta.
  • ymmärtää näiden kiinteissä- ja matkapuhelinverkoissa toimivien jokapäiväisten Internet-palvelujen taustalla olevat tiedonsiirron käytänteet.
  • hallitsee Internet-tiedonsiirtoon liittyvän terminologian ja siihen liittyvät perustekniikat.
  • osaa yhdistää eri perustekniikat eli protokollat osaksi toimivaa tiedonsiirtoratkaisua.
  • osaa analysoida TCP/IP-protokolliin liittyvää verkkoliikennettä sekä osaa soveltaa osaamistaan koti- ja toimistoverkkojen suunnittelu-, konfigurointi- ja ylläpitotehtävissä.

Kurssin sisältö

  • Tietokoneverkot ja Internet
  • Verkkokerros
  • Kuljetuskerroksen protokollat
  • Sovelluskerroksen protokollat

Kurssimateriaali

Luentomateriaali ja täydentävät materiaalit. Kurssimateriaalit (videot, luentomoniste yms.) ovat saatavilla kurssialustalla.

Opetus

Kurssi perustuu pääasiassa omatoimiseen opiskeluun.

Suoritustapa

Kotitehtävät sekä tentti tai kirjallinen työ. FITech-opiskelijoille tarjotaan mahdollisuuksien mukaan joustavia suoritustapoja.

Lisätietoja Tampereen yliopiston opinto-oppaassa.

Tämän kurssin suorituksesta on mahdollista saada digitaalinen suoritusmerkki.

tietoliikennetekniikka, tietoliikenneverkot, Internet, tietokoneverkot, tiedonsiirtoprotokollat

Vastuuopettaja

Tampereen yliopisto
Juha Vihervaara

Lisätietoa kursseista ja niiden suorittamisesta

Tampereen yliopisto
Mikko Valkama, 5G-koordinaattori

Hakua koskevat kysymykset

FITech Network University
Fanny Qvickström, Student services specialist
Application period has ended
Application period has ended
Topics:
5G technology,
Internet technology
Course code:
COMM.NET.200
Study credits:
5 ECTS
Price:
0 €
Course level:
Teaching period:
12.5.–31.8.2024
Application start date:
04.04.2024
Application deadline:
Application period has ended
Host university:
Tampere University
Who can apply:
Adult learner,
Degree student
Teaching method:
Online
Teaching language:
Finnish
General prerequisites:
Perusymmärrys tietoliikenneverkoista ja ohjelmoinnista ovat hyödyksi.
Course suitable for:
Kaikille, jotka haluavat oppia tietokoneverkkojen ja Internetin perusteet.
Interested in this course? Subscribe and get updates about the course directly to your email. You can cancel subscription any time you want.