Back to all courses

Tietoverkkotekniikat

Individual course

Maksimimäärä FITech-opiskelijoita: 40 + 40

Kurssista järjestetään kaksi eri versiota keväällä 2022:

  • Luentoversio: 10.1.–6.3.2022 jonka haku sulkeutuu 2.1.2022.
  • Itseopiskeltava versio: 10.1.–31.5.2022 jonka voi aloittaa joustavasti. Haku sulkeutuu 1.3.2022.

Kurssilla käsitellään verkkojen tekniikkaa ja toteutuksia, verkkojen mahdollisuuksia ja rajoituksia sovellusten ja palvelujen toteuttamisessa, protokollapinon kerroksia ominaisuuksineen sekä kunkin kerroksen keskeisimmät protokollat käyttökohteineen ja -tapoineen. Keskeisimmät käsiteltävät protokollat: kaapeloidun lähiverkon (Ethernet) 802.3, langattoman lähiverkon (WLAN) 802.11, Internet-käytössä yleiset IP, IPv6, TCP ja HTTP.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää piirikytkentäisen sekä pakettikytkentäisen tiedonsiirron sekä protokollien perusperiaatteet, erilaisten siirtomedioiden pääominaisuudet yleisimmät internet-käytössä olevat verkkotekniikat ja protokollat, OSI-mallin eri kerrokset, ja internet-käytön edellyttämät toiminnallisuudet ja ominaisuudet eri kerroksissa.

Opetustavat

Kurssin tentti järjestetään kampuksella.

Lisätietoja Turun yliopiston opinto-oppaassa.

Tämän kurssin suorituksesta on mahdollista saada digitaalinen suoritusmerkki.

Further information about the studies

University of Turku
Seppo Virtanen

Contact person for applications

FITech Network University
Monica Sandberg, Student services specialist
Start here
Start here
Category:
ICT Studies
Topics:
5G technology,
Computer engineering
Course code:
DTEK0096
Credits:
5 ECTS
Price:
0 €
Level:
Teaching period:
10.1.–31.5.2022 (flexible start)
Application deadline:
1.3.2022
Host university:
University of Turku
Study is open for:
Adult learner,
Degree student
Teaching methods:
Blended
Place of contact learning:
Turku
Language:
Finnish
Interested in this course? Subscribe and get updates about the course directly to your email. You can cancel subscription any time you want.