Back to all courses

Tietoverkkotekniikat

Individual course

Kurssin sisältö

Kurssilla käsitellään verkkojen tekniikkaa ja toteutuksia, verkkojen mahdollisuuksia ja rajoituksia sovellusten ja palvelujen toteuttamisessa, protokollapinon kerroksia ominaisuuksineen sekä kunkin kerroksen keskeisimmät protokollat käyttökohteineen ja -tapoineen. Keskeisimmät käsiteltävät protokollat: kaapeloidun lähiverkon (Ethernet) 802.3, langattoman lähiverkon (WLAN) 802.11, Internet-käytössä yleiset IP, IPv6, TCP ja HTTP.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää piirikytkentäisen sekä pakettikytkentäisen tiedonsiirron sekä protokollien perusperiaatteet, erilaisten siirtomedioiden pääominaisuudet yleisimmät internet-käytössä olevat verkkotekniikat ja protokollat, OSI-mallin eri kerrokset, ja internet-käytön edellyttämät toiminnallisuudet ja ominaisuudet eri kerroksissa.

Opetustavat

2 ECTS:

  • Luennot (ei videoita), luentomateriaalit saatavissa luennon jälkeen
  • Viikoittaiset määräaikaan mennessä tehtävät harjoitukset
  • Ei tenttiä

5 ECTS:

  • Luennot (ei videoita), luentomateriaalit saatavissa luennon jälkeen
  • Viikoittaiset määräaikaan mennessä tehtävät harjoitukset
  • Tentti

Tarkista aikataulu Turun yliopiston opinto-oppaasta.

Tämän kurssin suorituksesta on mahdollista saada digitaalinen suoritusmerkki.

Further information about the studies

University of Turku
Seppo Virtanen

Contact person for applications

FITech Network University
Fanny Qvickström, Student services specialist
Application period has ended
Application period has ended
Category:
ICT studies
Topics:
5G technology,
Computer engineering,
Internet technology
Course code:
DTEK0096, DTEK1079
Study credits:
2–5 ECTS
Price:
0 €
Course level:
Teaching period:
8.1.–3.3.2024
Application start date:
07.11.2023
Application deadline:
Application period has ended
Host university:
University of Turku
Who can apply:
Adult learner,
Degree student
Teaching method:
Contact
Place of contact learning:
Turku
Teaching language:
Finnish
Interested in this course? Subscribe and get updates about the course directly to your email. You can cancel subscription any time you want.