Back to all courses

Tietoverkkotekniikat

Individual course

Tälle kurssille haetaan Turun avoimen yliopiston kautta.

Kurssilla käsitellään verkkojen tekniikkaa ja toteutuksia, verkkojen mahdollisuuksia ja rajoituksia sovellusten ja palvelujen toteuttamisessa, protokollapinon kerroksia ominaisuuksineen sekä kunkin kerroksen keskeisimmät protokollat käyttökohteineen ja -tapoineen. Keskeisimmät käsiteltävät protokollat: kaapeloidun lähiverkon (Ethernet) 802.3, langattoman lähiverkon (WLAN) 802.11, Internet-käytössä yleiset IP, IPv6, TCP ja HTTP.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää piirikytkentäisen sekä pakettikytkentäisen tiedonsiirron sekä protokollien perusperiaatteet, erilaisten siirtomedioiden pääominaisuudet yleisimmät internet-käytössä olevat verkkotekniikat ja protokollat, OSI-mallin eri kerrokset, ja internet-käytön edellyttämät toiminnallisuudet ja ominaisuudet eri kerroksissa.

Lisätietoja Turun yliopiston opinto-oppaassa.

Further information about the studies

University of Turku
Timo Vasankari
timo.vasankari(at)utu.fi

Contact person for applications

FITech
Pilvi Lempiäinen , Head of study services
pilvi.lempiainen(at)fitech.io
Start here
Start here
Category:
ICT Studies
Topic:
Computer engineering
Course code:
DTEK1050
Credits:
4 ECTS
Price:
0 €
Level:
Teaching period:
11.1.–7.3.2021
Application deadline:
Application period has ended
Host university:
University of Turku
Study is open for:
Adult learner,
Degree student
Teaching methods:
Contact
Place of contact learning:
Turku
Interested in this course? Subscribe and get updates about the course directly to your email. You can cancel subscription any time you want.