Back to all courses

Web- ja mobiiliohjelmointi

Individual course

Kurssi esittelee web- ja mobiiliympäristön ajankohtaisia ohjelmointitekniikoita. Web-ohjelmoinnin osalta tarkastellaan modernien yhden sivun sovellusten ohjelmointia. Aihetta lähestytään full stack -ohjelmistokehityksen näkökulmasta. Käsiteltäviä aiheita ja teknologioita ovat mm. HTML5, CSS3, JavaScript-ohjelmointi, ReactJS, Node.js, REST ja MongoDB.

Mobiiliohjelmoinnin osiossa tutustutaan mobiiliohjelmoinnin moderneihin tekniikoihin, esim. mobiilisovelluksen rakentamiseen React Native -teknologialla. Web- ja mobiiliohjelmoinnin käsitteiden sisäistämistä tuetaan käytännön esimerkeillä ja mm. kehitystyökaluihin ja virheenjäljitysmenetelmiin tutustumalla.

Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa:

  • selittää ja soveltaa web- ja mobiiliohjelmoinnin tekniikoita ja peruskäsitteitä
  • ohjelmoida yksinkertaisia sovelluksia JavaScriptillä
  • rakentaa asiakaspuolen käyttöliittymiä ja komponentteja React-teknologialla
  • kuvata ja soveltaa HTTP-protokollaa ja REST-arkkitehtuuria
  • luoda palvelinpuolen Node.js-sovelluksia ja käyttää npm-pakettimanageria
  • käsitellä HTTP-pyyntöjä ja käyttää tietokantoja palvelinpuolella
  • etsiä ja poistaa ohjelmointivirheitä full stack -sovelluksista
  • toteuttaa yksinkertaisen mobiilisovelluksen modernilla teknologialla
  • selittää mobiilialustan ja -käyttöjärjestelmän toiminnan perusperiaatteet

Lisätietoja Turun yliopiston opinto-oppaassa.

Further information about the studies

University of Turku
Timo Vasankari
timo.vasankari(at)utu.fi

Contact person for applications

FITech
Pilvi Lempiäinen , Head of study services
pilvi.lempiainen(at)fitech.io
Start here
Start here
Category:
ICT Studies
Topic:
Web programming
Course code:
DTEK2040
Credits:
5 ECTS
Price:
0 €
Level:
Teaching period:
11.1.–2.5.2021
Application deadline:
Application dates will be announced later
Host university:
University of Turku
Study is open for:
Adult learner,
Degree student
Teaching methods:
Blended
Place of contact learning:
Turku
General prerequisites:
Basics of object-oriented programming
Interested in this course? Subscribe and get updates about the course directly to your email. You can cancel subscription any time you want.