Back to all courses

Web- ja mobiiliohjelmointi

Individual course

Kurssi esittelee web- ja mobiiliympäristön ajankohtaisia ohjelmointitekniikoita. Web-ohjelmoinnin osalta tarkastellaan modernien yhden sivun sovellusten ohjelmointia. Aihetta lähestytään full stack -ohjelmistokehityksen näkökulmasta. Käsiteltäviä aiheita ja teknologioita ovat mm. HTML5, CSS3, JavaScript-ohjelmointi, ReactJS, Node.js, REST ja MongoDB.

Mobiiliohjelmoinnin osiossa tutustutaan mobiiliohjelmoinnin moderneihin tekniikoihin, esim. mobiilisovelluksen rakentamiseen React Native -teknologialla. Web- ja mobiiliohjelmoinnin käsitteiden sisäistämistä tuetaan käytännön esimerkeillä ja mm. kehitystyökaluihin ja virheenjäljitysmenetelmiin tutustumalla.

Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa:

  • selittää ja soveltaa web- ja mobiiliohjelmoinnin tekniikoita ja peruskäsitteitä
  • ohjelmoida yksinkertaisia sovelluksia JavaScriptillä
  • rakentaa asiakaspuolen käyttöliittymiä ja komponentteja React-teknologialla
  • kuvata ja soveltaa HTTP-protokollaa ja REST-arkkitehtuuria
  • luoda palvelinpuolen Node.js-sovelluksia ja käyttää npm-pakettimanageria
  • käsitellä HTTP-pyyntöjä ja käyttää tietokantoja palvelinpuolella
  • etsiä ja poistaa ohjelmointivirheitä full stack -sovelluksista
  • toteuttaa yksinkertaisen mobiilisovelluksen modernilla teknologialla
  • selittää mobiilialustan ja -käyttöjärjestelmän toiminnan perusperiaatteet

Lisätietoja Turun yliopiston opinto-oppaassa.

Tämän kurssin suorituksesta on mahdollista saada digitaalinen suoritusmerkki.

Further information about the studies

University of Turku
Timo Vasankari
timo.vasankari(at)utu.fi

Contact person for applications

FITech
Pilvi Lempiäinen , Head of study services
pilvi.lempiainen(at)fitech.io
Start here
Start here
Category:
ICT Studies
Topic:
Web programming
Course code:
DTEK2040
Credits:
5 ECTS
Price:
0 €
Level:
Teaching period:
11.1.–2.5.2021
Application deadline:
Application period has ended
Host university:
University of Turku
Study is open for:
Adult learner,
Degree student
Teaching methods:
Blended
Place of contact learning:
Turku
Language:
English,
Finnish
General prerequisites:
Basics of object-oriented programming
Interested in this course? Subscribe and get updates about the course directly to your email. You can cancel subscription any time you want.

This course is included in the following theme