FITech ICT

FITech ICT mahdollistaa osaamisen päivittämisen ja kehittämisen maksutta

FITech ICT-hanke käynnistyi vuonna 2019 ja sen tavoitteena on ollut paikata ICT-alan kansallista osaaja- ja osaamispulaa avaamalla yliopistojen tutkinto-opintotarjontaa maksuttomasti kaikille kiinnostuneille.

Yhä useammalla alalla kohdataan jonkinlainen digitaalinen murros, jonka myötä ICT-alan osaamisen merkitys korostuu. Tällaisessa tilanteessa on tärkeää paitsi rekrytoida ICT-alan huippuosaajia, myös varmistaa, että koko henkilöstöllä on riittävät tiedot ja taidot alasta.

Opiskelu voi tapahtua opiskelijan valinnan mukaan joko kampuksella tai joustavasti töiden ohessa verkko-opiskeluna. Valikoimassa on alkeis-, keski- ja syventävän tason opintoja.

Opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) rahoittama FITech ICT -toiminta toimii nykyrahoituksella 31.7.2025 saakka.

FITechin perusopintojen avulla pysyt kehityksessä mukana

Tietotekniikka on jo arkipäivää työelämässä ja tulevaisuudessa myös tekoäly voi muokata monia työnkuvia uudenlaisiksi. Tämän vuoksi lähes kaikilla työelämän alueilla on tarvetta ICT-taitojen päivitykseen. Kaikissa ammateissa ei tarvita syvällisiä ohjelmointitaitoja, mutta perusohjelmointitaidoista on kuitenkin paljon hyötyä.

FITech tarjoaa laajan valikoiman alkeistason kursseja, joihin ei vaadita aiempaa tietoteknistä osaamista, joten ne sopivat kenelle tahansa. Nämä kurssit ovat usein johdantoja tiettyyn aiheeseen, ja niistä on helppo jatkaa samaa aihetta käsitteleville, vaativammille kursseille.

Keskitason kurssit sopivat työelämässä oleville, joilla on aikaisempia korkeakouluopintoja tai työelämässä kerrytettyä osaamista, sillä niissä saattaa olla joitain esitietovaatimuksia. Opiskella voi laaja-alaisesti esimerkiksi ohjelmoinnin ja tekoälyn perusteista tietojärjestelmien kehittämiseen.

FITechin syventävien opintojen avulla osaaminen laajentuu uusille alueille

Syventävät opinnot soveltuvat ICT-alan ammattilaisille. Omaa osaamista on pidettävä jatkuvasti yllä, sillä alalle on tyypillistä osaamisen nopea vanhentuminen. Erityisesti työpaikan vaihtuessa on nopeasti opittava uudessa työpaikassa käytettävät teknologiat ja työkalut.

Syventävien opintojen tarkoituksena on mahdollistaa sekä olemassa olevien taitojen kehittäminen että osaamisen laajentaminen kokonaan uusille alueille.

FITech ICT:n tarjonnasta löytyy opintoja seuraavista teemoista:

 • Ohjelmointi
 • Tekoäly ja koneoppiminen
 • Ohjelmistosuunnittelu ja -tuotanto
 • Ohjelmistojärjestelmät
 • Web-ohjelmointi
 • Tietoturva ja kyberturvallisuus
 • Teollinen internet
 • Digitalisaatio
 • Data-analytiikka
 • Tietojenkäsittelytiede
 • Pelikehitys
 • Matematiikka
 • Käyttöliittymät ja käytettävyys
 • Saavutettavuus

FITech ICT -hankkeen johtoryhmän kokoonpano:

Tapio Heiskari (Tekniikan akateemiset TEK)
Timo Hämäläinen (Tampereen yliopisto)
Jari Iinatti (Oulun yliopisto)
Riku Jäntti (Aalto-yliopisto, 5G)
Jouni Lampinen (Vaasan yliopisto)
Ville Leppänen (Turun yliopisto)
Johan Lilius (Åbo Akademi)
Ville Peltola (Teknologiateollisuus)
Rasmus Roiha (Software Finland ry)
Kari Smolander (LUT-yliopisto)
Tuomas Syrjänen (Futurice Oy)
Pia Talonpoika (Nokia Oyj)
Petri Vuorimaa, vpj (Aalto-yliopisto)

FITech ICT -hankkeen operatiivinen ryhmä / akateemiset koordinaattorit:

Carina Gräsbeck (Åbo Akademi)
Jussi Kasurinen (tietotekniikka, LUT-yliopisto)
Uolevi Nikula (tietotekniikka, LUT-yliopisto)
Teemu Rauhala (Tampereen yliopisto)
Johanna Vartiainen (Oulun yliopisto)
Timo Vasankari (Turun yliopisto)
Petri Vuorimaa (Aalto-yliopisto)
Maarit Välisuo (Vaasan yliopisto)