FITech ICT

FITech ICT:n puitteissa aikuisopiskelija voi päivittää ilmaiseksi osaamistaan ICT-alan sisällöin

FITech ICT on vuonna 2019 perustettu innovaatioyhteisö, jonka tavoitteena on helpottaa kansallisesti tunnistettua ICT-alan osaajapulaa täydennyskoulutuksen keinoin. Yhä useammalla alalla kohdataan jonkinlainen digitaalinen murros, jonka myötä ICT-alan osaamisen merkitys korostuu. Tällaisessa tilanteessa on tärkeää paitsi rekrytoida ICT-alan huippuosaajia, myös varmistaa, että koko henkilöstöllä on riittävät alan tiedot ja taidot.

FITech ICT:n myötä suomalaiset yliopistot tarjoavat noin 150 tietotekniikan (ja lähialojen) kurssia ilmaiseksi kenen tahansa opiskeltavaksi. FITech ICT -hankkeen yhtenä tavoitteena on kaataa raja-aitoja koulutusten tarjoajien välillä ja luoda uusia mahdollisuuksia opiskella.

Opiskelu voi tapahtua opiskelijan valinnan mukaan joko kampuksella tai joustavasti töiden ohessa verkko-opiskeluna. Valikoimassa on alkeis-, perus- ja syventävän tason opintoja.

Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama FITech ICT-toiminta toimii nykyrahoituksella vuoden 2023 loppuun saakka.

FITechin perusopintojen avulla pysyt kehityksessä mukana

Tietotekniikka on jo arkipäivää työelämässä ja tulevaisuudessa myös tekoäly voi muokata monia työnkuvia uudenlaisiksi. Tämän vuoksi lähes kaikilla työelämän alueilla on tarvetta ICT-taitojen päivitykseen. Kaikissa ammateissa ei tarvita syvällisiä ohjelmointitaitoja, mutta perusohjelmointitaidoista on kuitenkin paljon hyötyä.

FITechin tarjoamat perusopinnot sopivat työelämässä oleville, joilla on aikaisempia korkeakouluopintoja. Osaamista täydennetään yliopistojen tietotekniikan yleisten sivuaineiden avulla. Opiskella voi laaja-alaisesti ohjelmoinnin ja tekoälyn perusteista tietojärjestelmien kehittämiseen.

FITechin syventävien opintojen avulla osaaminen laajentuu uusille alueille

Syventävät opinnot soveltuvat ICT-alan ammattilaisille. Omaa osaamista on pidettävä jatkuvasti yllä, sillä alalle on tyypillistä osaamisen nopea vanhentuminen. Erityisesti työpaikan vaihtuessa on nopeasti opittava uudessa työpaikassa käytettävät teknologiat ja työkalut.

Syventävien moduulien tarkoituksena on mahdollistaa sekä olemassa olevien taitojen kehittäminen että osaamisen laajentaminen kokonaan uusille alueille.

FITech ICT:n tarjonnasta löytyy opintoja seuraavista teemoista:

 • Ohjelmointi
 • Tekoäly ja koneoppiminen
 • Ohjelmistosuunnittelu ja -tuotanto
 • Ohjelmistojärjestelmät
 • Web-ohjelmointi
 • Tietoturva
 • Teollinen internet
 • Digitalisaatio
 • Data-analytiikka
 • Tietojenkäsittelytiede
 • Pelikehitys
 • Johtaminen
 • Matematiikka
 • Käyttöliittymät ja käytettävyys
 • Saavutettavuus

FITech ICT -hankkeen johtoryhmän kokoonpano:

Tapio Heiskari (Tekniikan akateemiset TEK)
Timo Hämäläinen (Tampereen yliopisto)
Jari Iinatti (Oulun yliopisto)
Riku Jäntti (Aalto-yliopisto, 5G)
Mervi Karikorpi (Teknologiateollisuus)
Jouni Lampinen (Vaasan yliopisto)
Ville Leppänen (Turun yliopisto)
Johan Lilius (Åbo Akademi)
Juha Pankakoski, puheenjohtaja (Konecranes Oyj)
Rasmus Roiha (Ohjelmisto- ja e-business ry)
Riina Salmimies (LUT-yliopisto)
Tuomas Syrjänen (Futurice Oy)
Pia Talonpoika (Nokia Oyj)
Petri Vuorimaa, vpj (Aalto-yliopisto)

FITech ICT -hankkeen operatiivinen ryhmä / akateemiset koordinaattorit:

Carina Gräsbeck (Åbo Akademi)
Jussi Kasurinen (tietotekniikka, LUT-yliopisto)
Niko Nevaranta (sähkötekniikka, LUT-yliopisto)
Uolevi Nikula (tietotekniikka, LUT-yliopisto)
Teemu Rauhala (Tampereen yliopisto)
Johanna Vartiainen (Oulun yliopisto)
Timo Vasankari (Turun yliopisto)
Petri Vuorimaa (Aalto-yliopisto)
Maarit Välisuo (Vaasan yliopisto)