FITech Turku

FITech Turku yhdistää osaavat diplomi-insinöörit ja Lounais-Suomen kasvualojen kiinnostavat mahdollisuudet

FITech Turku on FITech-verkoston ensimmäinen innovaatioyhteisö, joka perustettiin syksyllä 2017. FITech Turun tavoitteena on varmistaa, että Lounais-Suomen hyvässä vauhdissa olevan teollisuuden kasvun tarpeisiin riittää työmarkkinoilla osaavia diplomi-insinöörejä. Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt hankkeelle 12 miljoonan euron rahoituksen, minkä lisäksi jäsenyliopistot rahoittavat hanketta yhteensä kuudella miljoonalla eurolla. FITech Turun toiminta jatkuu nykyrahoituksella vuoden 2022 loppuun saakka.

FITech Turku -hanke päättyi 31.12.2022. Tutustu hankkeen tuloksiin ja loppuraporttiin täällä.

Luokkahuone, jonka etualalla istuu kolme opiskelijaa juttelemassa keskenään.
FITechin projektinhallinnan opintoihin osallistuneita opiskelijoita.

FITech Turun puitteissa seitsemän suomalaista yliopistoa tarjoaa tekniikan opetusta Lounais-Suomen teollisuuden tarpeista lähtien: kukin yliopisto tarjoaa FITech Turun yhteydessä opetusaloistaan sellaisia opintokokonaisuuksia, jotka ovat paikallisen teollisuuden kannalta erityisen keskeisiä juuri nyt. Opetustarjontaan kuuluu sekä kokonaisia tutkinto-ohjelmia että laaja kirjo teknillisiä sivuainemoduuleja. Myös FITechin teollisuusyhteistyössä toteutetut kesäkoulut ovat olleet opiskelijoiden keskuudessa suosittuja.

Sen lisäksi, että FITech Turku lisää tekniikan yliopisto-opetuksen tarjontaan Lounais-Suomessa, pyritään myös jatkuvasti tiivistämään ja monipuolistamaan yhteistyösuhteita tällä alueella sijaitsevien teollisuusyritysten ja ympäri Suomen sijaitsevien yliopistojen välillä. Yritysten ja yliopistojen mielekästä yhteistyötä tiivistämällä yritykset löytävät helpommin yliopistoista tarvitsemiaan osaajia ja osaamista, ja yliopistot puolestaan pysyvät ajan tasalla yrtiysten ajankohtaisista haasteista.