Opi uutta saavutettavuudesta FITechin maksuttomilla verkkokursseilla

Group of people discussing and looking at a laptop.

Ymmärtämällä saavutettavuuden perusperiaatteet voit auttaa luomaan ympäristöjä ja palveluita, jotka ovat kaikkien saavutettavissa – olipa kyseessä henkilö, jolla on fyysisiä rajoitteita, näkö- tai kuulovamma tai vaikkapa erilainen oppimistapa. Ja vaikka henkilöllä ei olisikaan erityistarpeita, saavutettavuus parantaa kaikkien palvelun käyttäjien käyttäjäkokemusta.

Käytännön esimerkkejä saavutettavuuden ja esteettömyyden parantamisesta ovat selkeiden tekstitysten lisääminen videoihin, helppokäyttöisten verkkosivujen suunnittelu ja fyysisten tilojen muokkaaminen esteettömiksi. Näillä pienillä teoilla voi olla suuri vaikutus.

FITechin maksuttomat saavutettavuuskurssit tarjoavat ajankohtaista täydennyskoulutusta eri aloilla ja työtehtävissä työskenteleville ja kaikille muille aiheesta kiinnostuneille.

Kursseilla monia eri aiheita

FITechin kursseilla käydään läpi saavutettavuutta monesta eri näkökulmasta. Teemoina on mm. tekoäly, verkkosivut, opetusmateriaalit, sosiaalinen media, pelit sekä puheentunnistus.

Kurssit sopivat työn ohessa suoritettavaksi

Kurssit ovat lyhyitä, yhden opintopisteen (1 op) kurkistuksia aiheeseen. Yksi opintopiste vastaa laskennallisesti noin 27 tunnin opiskelua.

Kurssit ovat jatkuvasti käynnissä ja niitä voi suorittaa joustavasti omassa tahdissa. Opiskelija voi hakea kurssin suoritettuaan siitä digitaalisen suoritusmerkin, jonka voi jakaa esim. omassa Linkedin-profiilissa. Lue lisää suoritusmerkeistä.

Maksuttomien kurssien järjestämisestä vastaa Tampereen yliopisto.

Tutustu kaikkiin tarjolla oleviin saavutettavuuskursseihin alla olevien kurssikarusellien kautta ja aloita opiskelu vaikka heti!