Opi ohjelmointia ruotsiksi Åbo Akademin ja FITechin kursseilla

Kielitaito on valttikortti työmarkkinoilla.

Työelämä muuttuu ja kehittyy jatkuvasti, minkä vuoksi jokaisen on pidettävä huolta, että omat työelämässä tarvittavat digitaidot ovat ajan tasalla.

Perustietämys ohjelmoinnista hyödyttää ketä tahansa, vaikka ei tekisikään työkseen ohjelmointia. Käsitteiden, termistön ja toimintalogiikan tuntemus auttaa asioiden ymmärtämisessä ja kommunikoinnissa ohjelmointia tekevien kanssa.

Ohjelmointikielitaidon lisäksi Suomen työmarkkinoilla arvostetaan edelleen myös perinteistä kielitaitoa eli ruotsin osaamista.

Miksi opiskella ICT-alaa ruotsiksi?

Naprapaattina työskennellyt Tommy Löwendahl päätti vaihtaa alaa ja aloittaa tietotekniikan opinnot ilman minkäänlaista tietotekniikan taustaa ja vieläpä ruotsiksi.

Vaikka Tommy on äidinkieleltään suomenkielinen, hän haki opiskelemaan Åbo Akademin ruotsinkieliseen tietotekniikan kandidaattitutkintoon, koska halusi opiskella Turussa.

’’Ruotsi on kuitenkin toinen kotimainen kieli ja lähin laivamatkan päässä oleva iso kielialue. Tähän mennessä valintani opiskella ruotsiksi on osoittautunut enemmän hyödylliseksi kuin esimerkiksi saksan kielen opintoni’’, Löwendahl toteaa.

Jo kandidaattitutkinnon aikana hän pääsi oman alan töihin Wapice Oy:lle ja on sittemmin edennyt samassa yrityksessä opintojen ohessa projektipäälliköstä tekoälyyn keskittyvän tiimin tiimipäälliköksi.

Wapice Oy:llä Tommylla on tiimissään myös ruotsinkielisiä, joiden kanssa hän yrittää kommunikoida mahdollisimman paljon ruotsiksi.

Opinnoissaan Löwendahl pärjäsi hyvin, vaikka niihin sisältyi paljon tekstien lukemista ruotsiksi ja oman tekstin tuottamista. Sanakirjaa sai aina käyttää apuna.

Kandidaattitutkielman kirjoittamiseen hän sai apua ja rakentavaa palautetta sekä tutkielman sisältöön että kieleen liittyen opettajilta ja kanssaopiskelijoilta.

’’Omasta mielestäni mukava kokemus oli, että kanssaopiskelijat hyväntahtoisesti korjasivat minun kieltä, ja sitä kautta sain paljon tukea kirjoittamiseen’’, Löwendahl sanoo.

Åbo Akademi on Suomen ainoa ruotsinkielinen yliopisto.

FITech-verkostoyliopistoon kuuluva Åbo Akademi tarjoaa laadukasta, ruotsinkielistä opetusta niin ohjelmointiin kuin muihin ICT-alan ajankohtaisiin aiheisiin liittyen.

FITechin omat ICT-alaan tutustuttavat massaverkkokurssit yhdistettyinä Åbo Akademin kursseihin ovat mainio tapa kehittää osaamista, jota tarvitaan tulevaisuuden työelämässä.

Olemme koonneet alle FITechin alkeistason verkkokursseista ja Åbo Akademin kursseista koostuvan kurssipolun, joka tarjoaa opintoja alkeista kohti keski- ja syventävän tason kursseja. Osa kursseista voi sisältää lähiopetusta tai tentin yliopistokampuksella.

Kurssipolku on tarkoitettu suositukseksi kaikille, jotka kaipaavat inspiraatiota ja neuvontaa sopivien kurssien löytämiseen. Kaikkien kurssien suorittaminen ei ole pakollista eikä suoritusjärjestys ole sitova.

1
FITech 101: Johdatus ohjelmointiin (2 ECTS)

Jos sinulla ei ole aiempaa ohjelmointikokemusta, suorita ensin tämä ohjelmoinnin MOOC. Kurssin käytyäsi tunnet ohjelmoinnin peruskäsitteet, osaat lukea ohjelmakoodia ja toteuttaa pienimuotoisia ohjelmia. Voit suorittaa kurssin täysin verkossa omaan tahtiin.

Lue lisää!

2
Introduktion till informationsteknologi (5 ECTS)

Kurssilla perehdyt tietojenkäsittelytieteen perusteisiin eri teemojen kautta, joita ovat mm. algoritmit, ohjelmistot ja laitteistot, internet, tekoäly sekä data. Kurssi järjestetään seuraavan kerran syksyllä 2021.

Lue lisää!

3
Introduktion till artificiell intelligens (5 ECTS)

Tällä kurssilla saat yleiskäsityksen tekoälyn osa-alueista esimerkkien kautta ja opit tuntemaan tekoälyn mahdollisuudet sekä haasteet.

Lue lisää!

4
Programmering I (5 ECTS)

Kurssin käytyään opiskelija ymmärtää ohjelmien ja niiden suorittamisen taustalla olevat periaatteet sekä osaa kirjoittaa yksinkertaisia, hyvin jäsenneltyjä ja hyvin dokumentoituja ohjelmia. Kurssi järjestetään seuraavan kerran syksyllä 2021.

Lue lisää!

5
Programmering II (5 ECTS)

Tällä kurssilla saat perehdytyksen olio-ohjelmointiin Java-ohjelmointikielellä ja kurssin suoritettuasi osaat luoda ohjelmia abstraktien luokkien ja Java-rajapinnan avulla.

Lue lisää!

6
Databaser (5 ECTS)

Kurssilla tutustutaan tietokantateknologiaan ja tietokantojen suunnitteluun, toteuttamiseen sekä käyttöön. Käytännön harjoituksia tehdään SQL-kyselykielellä MySQL-tietokantapalvelimella. Kurssi järjestetään seuraavan kerran keväällä 2021.

Lue lisää!

7
Kravhantering av mjukvarusystem (5 ECTS)

Tämän kurssin tarkoitus on antaa sekä teoreettisia että käytännön taitoja ja menetelmiä ohjelmistojärjestelmien vaatimusten, tarpeiden ja mahdollisuuksien analysointiin. Kurssi järjestetään seuraavan kerran keväällä 2021.

Lue lisää!

Kaikki FITechin kautta opiskellut kurssit ovat maksuttomia ja suuri osa on täysin verkossa suoritettavissa. Suoritetuista kursseista voit hakea Linkedin-osaamismerkin sekä virallisen opintorekisteriotteen.

Lue lisää FITech-opiskelusta täältä!