Takaisin kaikki kurssit

Ohjelmistojen laadunhallinta

Yksittäinen kurssi

Tämän kurssin hakuaika on päättynyt. Kurssilla on suoritusaikaa 1.2.2023 asti.

Sisältö

  • Laadunhallinnan mallit, menetelmät ja mittarit.
  • Testauksen ja laadunhallinnan työkalut ja tavallisimmat dokumentit.
  • Laadunhallinta organisaation toimintana, toiminnan kehittäminen.
  • Laatuun liittyvät standardit ja sertifikaatit, laadunhallinta ja -valvonta käytännössä.

Tavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija tuntee tavallisimmat ohjelmistoprosessien laadunhallinnan työmenetelmät sekä työvälineet ml. standardit ja niiden mallit. Opiskelijalla on valmiudet tehdä ohjattuja laadunhallintatehtäviä itsenäisesti tai suunnitella ja valmistella laadun mittaukseen liittyviä työvälineitä osana organisaatiota. Opiskelija tietää miten laadunvalvontaa tehdään ja kuinka ohjelmistojen laatu ja ohjelmistokehitys liittyvät toisiinsa.

Oppimateriaalit

  • Galin, Daniel: Software quality assurance: from theory to implementation. Pearson Education India, 2004.
  • Kasurinen, Jussi Pekka: Ohjelmistotestauksen käsikirja. Jyväskylä: Docendo, 2013.

Esitietovaatimukset

Kurssilla käsitellään ohjelmien laadunvarmistusta, joten kurssin suorittaminen edellyttää ohjelmoinnin perusteiden ja ohjelmien testauksen perusteiden ymmärtämistä. Perustiedot näistä saa esim. LUTin kursseilla Ohjelmoinnin perusteet ja Ohjelmistotestauksen periaatteet.

Aikataulu

Kurssin tekemisen voi aloittaa ilmoittautumisen jälkeen itselle sopivana ajankohtana ja kurssin voi tehdä itsenäisesti 60 päivän aikana etäopiskeluna.

Suoritustavat

Verkkoluennot 2 h, projektitöitä ja itsenäistä työskentelyä 76 h, verkkotentti 3 h. Yhteensä 81 h.

Arviointi

Arvostelu 0–5, projektit 50 %, tentti 50 %.

Lisätietoja LUT-yliopiston opinto-oppaassa.

Tämän kurssin suorituksesta on mahdollista saada digitaalinen suoritusmerkki.

testaus testing quality assurance laadunvarmistus ohjelmistotestaus

Vastuuopettaja

LUT-yliopisto
Jussi Kasurinen, Apulaisprofessori

Lisätietoa opintojen suorittamisesta

LUT-yliopisto
Uolevi Nikula, ICT-koordinaattori

Hakua koskevat kysymykset

FITech-verkostoyliopisto
Fanny Qvickström, Opintoasioiden suunnittelija
Hakuaika on päättynyt
Hakuaika on päättynyt
Aihe:
Ohjelmistosuunnittelu ja -tuotanto
Kurssikoodi:
CT60A5510
Opintopisteet
3 ECTS
Hinta:
0 €
Kurssin taso:
Kurssin ajankohta:
Suoritusaika 6 kk. Hakuaika päättynyt.
Viimeinen hakupäivä:
Hakuaika on päättynyt
Vastuuyliopisto:
LUT-yliopisto
Kuka voi hakea:
Aikuisopiskelija,
Tutkinto-opiskelija
Toteuttamistapa:
Verkko-opetus
Opetuskieli:
Suomi
Esitietovaatimukset:
Kurssin suorittaminen edellyttää ohjelmoinnin perusteiden ja ohjelmien testauksen perusteiden ymmärtämistä.
Oletko kiinnostunut tästä kurssista? Tilaa ilmoitus kurssin tietojen muutoksista suoraan sähköpostiisi! Voit peruuttaa tilauksen koska tahansa.