Back to all courses

Ohjelmistojen laadunhallinta

Individual course

Kuinka ohjelmistojen laatua valvotaan tai testataan? Kuinka ohjelmisto-organisaatio testaa omaa toimintaansa, tai mistä se voi tietää valvooko se omaa laatuaan riittävillä menetelmillä?

Ohjelmistojen laadunhallinta -kurssilla keskitytään tutkimaan sitä, miten ohjelmistoja tuottava organisaatio valvoo, hallinnoi ja kehittää omaa toimintaansa sekä tuottamiensa ohjelmistojen laatua.  

Kurssilla käydään läpi ohjelmistotestauksen periaatteet organisaation toiminnan näkökulmasta käsittäen mm. laadunhallinta, laadunvalvonta, laatusertifikaatit sekä ohjelmistojen laadun määritteleminen ja mittaaminen.

Kurssille osallistuminen ei vaadi ohjelmointi- tai testausosaamista, mutta siitä on apua annettujen tehtävien tekemisessä. Lisäksi ohjelmistotuotannon perusasioiden opetteleminen ennen tämän kurssin aloittamista on suositeltavaa (esim. LUTin kurssi CT60A4002 Ohjelmistotuotanto).

Kurssin laajuus on 3 opintopistettä eli se edellyttää noin 81 tunnin työpanosta. Kurssilla on 7 pienempää harjoitustehtäväkokonaisuutta sekä yksi isompi harjoitustyö ja Moodle-tentti. Kurssin voi tehdä LUTin Moodle-ympäristössä 60 päivän ajanjaksona itsenäisesti ja itselle sopivana aikana etäopiskeluna. 

Tutustu kurssiin tarkemmin täällä (PDF).

Tämän kurssin suorituksesta on mahdollista saada digitaalinen suoritusmerkki.

testaus testing quality assurance laadunvarmistus ohjelmistotestaus

Further information about the studies

LUT University
Uolevi Nikula , ICT coordinator
uolevi.nikula(at)lut.fi

Responsible teacher

LUT University
Jussi Kasurinen , Associate professor
jussi.kasurinen(at)lut.fi

Contact person for applications

FITech Network University
Monica Sandberg , Student services specialist
monica.sandberg(at)fitech.io
Start here
Start here
Category:
ICT Studies
Topic:
Software engineering
Course code:
CT60A5510
Credits:
3 ECTS
Price:
0 €
Level:
Teaching period:
Continuously on-going
Application deadline:
Continuously on-going
Host university:
LUT University
Study is open for:
Adult learner,
Degree student
Teaching methods:
Online
Language:
Finnish
General prerequisites:
Understanding of the basic principles of programming and software testing.
Interested in this course? Subscribe and get updates about the course directly to your email. You can cancel subscription any time you want.