Back to all courses

Ohjelmistojen laadunhallinta

Individual course

Tämän kurssin hakuaika on päättynyt. Kurssilla on suoritusaikaa 1.2.2023 asti.

Sisältö

  • Laadunhallinnan mallit, menetelmät ja mittarit.
  • Testauksen ja laadunhallinnan työkalut ja tavallisimmat dokumentit.
  • Laadunhallinta organisaation toimintana, toiminnan kehittäminen.
  • Laatuun liittyvät standardit ja sertifikaatit, laadunhallinta ja -valvonta käytännössä.

Tavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija tuntee tavallisimmat ohjelmistoprosessien laadunhallinnan työmenetelmät sekä työvälineet ml. standardit ja niiden mallit. Opiskelijalla on valmiudet tehdä ohjattuja laadunhallintatehtäviä itsenäisesti tai suunnitella ja valmistella laadun mittaukseen liittyviä työvälineitä osana organisaatiota. Opiskelija tietää miten laadunvalvontaa tehdään ja kuinka ohjelmistojen laatu ja ohjelmistokehitys liittyvät toisiinsa.

Oppimateriaalit

  • Galin, Daniel: Software quality assurance: from theory to implementation. Pearson Education India, 2004.
  • Kasurinen, Jussi Pekka: Ohjelmistotestauksen käsikirja. Jyväskylä: Docendo, 2013.

Esitietovaatimukset

Kurssilla käsitellään ohjelmien laadunvarmistusta, joten kurssin suorittaminen edellyttää ohjelmoinnin perusteiden ja ohjelmien testauksen perusteiden ymmärtämistä. Perustiedot näistä saa esim. LUTin kursseilla Ohjelmoinnin perusteet ja Ohjelmistotestauksen periaatteet.

Aikataulu

Kurssin tekemisen voi aloittaa ilmoittautumisen jälkeen itselle sopivana ajankohtana ja kurssin voi tehdä itsenäisesti 60 päivän aikana etäopiskeluna.

Suoritustavat

Verkkoluennot 2 h, projektitöitä ja itsenäistä työskentelyä 76 h, verkkotentti 3 h. Yhteensä 81 h.

Arviointi

Arvostelu 0–5, projektit 50 %, tentti 50 %.

Lisätietoja LUT-yliopiston opinto-oppaassa.

Tämän kurssin suorituksesta on mahdollista saada digitaalinen suoritusmerkki.

testaus testing quality assurance laadunvarmistus ohjelmistotestaus

Responsible teacher

LUT University
Jussi Kasurinen, Associate professor

Further information about the studies

LUT University
Uolevi Nikula, ICT coordinator

Contact person for applications

FITech Network University
Fanny Qvickström, Student services specialist
Application period has ended
Application period has ended
Topic:
Software engineering
Course code:
CT60A5510
Study credits:
3 ECTS
Price:
0 €
Course level:
Teaching period:
Suoritusaika 6 kk. Hakuaika päättynyt.
Application deadline:
Application period has ended
Host university:
LUT University
Who can apply:
Adult learner,
Degree student
Teaching method:
Online
Teaching language:
Finnish
General prerequisites:
Understanding of the basic principles of programming and software testing.
Interested in this course? Subscribe and get updates about the course directly to your email. You can cancel subscription any time you want.