Back to all courses

Ohjelmistotestauksen periaatteet

Individual course

Tämä kurssi perehdyttää opiskelijan testauksen maailmaan. Kurssilla käsitellään erilaiset testaustavat, testauksen vaiheet, määritelmät, testauksen kehittyminen vuosikymmenten saatossa ja testauksen automatisointia.

Kurssilla testataan olemassa olevia ohjelmia ja rakennetaan yksikkötestejä ja integraatiotestejä Java-koodille. Kurssin harjoitustyönä testataan olemassa oleva avoimen lähdekoodin projekti järjestelmätestauksen tasolla.

Kurssin sisältö

Ohjelmistotestauksen tekniikat, tasot, automatisointi, työkalut sekä toimiminen testaajana testaustiimissä.

Osaamistavoitteet

Kurssin jälkeen opiskelija pystyy

  • selittämään ohjelmistotestauksen keskeiset käsitteet ja konseptit
  • tekemään ohjelmistotestausta yksikkö-, integraatio- ja systeemitasoilla
  • käyttämään perustyökaluja testaukseen ja automatisoimaan testaustehtäviä
  • toimimaan testaustiimissä testaajana.

Esitietovaatimukset

Kurssin suorittaminen edellyttää ohjelmoinnin ja ohjelmistotuotannon perusteiden osaamista, jotka käsitellään esim. LUTin kursseilla Olio-ohjelmointi ja Ohjelmistotuotanto.

Kurssimateriaali

  • Jussi Pekka Kasurinen, 2013: Ohjelmistotestauksen käsikirja. Docendo Oy, 2013. (Saatavissa vapaasti verkosta. Kirjan hankkiminen ei ole välttämätöntä kurssin suorittamista varten.)
  • Muu luennoilla mainittu materiaali

Kurssin materiaalit ovat pääsääntöisesti englanniksi, mutta kurssin tehtävät voi suorittaa suomeksi. Kaikki materiaali tulee Moodleen ja sen voi käydä läpi omassa aikataulussa palautuspäivämäärät huomioiden.

Opetuksen aikataulu

Kurssi on suoritettavissa verkossa itsenäisesti.  Kurssi etenee lukujärjestyksen mukaisesti. Tehtävien ja harjoitustyön palautukselle sekä tentille on aikataulut, jotka löytyvät Moodlesta kurssin alkaessa.

Suoritustapa

Luentoja 14 h, omatoiminen opiskelu 14 h, pakollisten tehtävien teko 30 h, harjoitustyö 14, tenttiin valmistautuminen 7 h ja tentti 2 h. Kokonaismitoitus 81 h.

Arviointiasteikko 0–5. Tentti 30 %, harjoitustyö 30 %, viikkotehtävät 40 %. Kaikista osa-alueista täytyy saada minimipisteet läpipääsyä varten.

Lisätietoja LUT-yliopiston opinto-oppaassa.

Tämän kurssin suorituksesta on mahdollista saada digitaalinen suoritusmerkki.

testaus laadunhallinta testaaja laadunvarmistus quality assurance specialist testing software testing ohjelmistotestauksen tekniikat, tasot, automatisointi, työkalut, toimiminen testaustiimissä testaajana

Responsible teacher

LUT University
Erno Vanhala

Further information about the studies

LUT University
Uolevi Nikula, ICT coordinator

Contact person for applications

FITech Network University
Fanny Qvickström, Student services specialist
Application starts on 5.6.2024
Application starts on 5.6.2024
Topics:
Data science,
Programming,
Software engineering,
Software systems
Course code:
CT60A4160
Study credits:
3 ECTS
Price:
0 €
Course level:
Teaching period:
2.9.–27.10.2024
Application start date:
05.06.2024
Application deadline:
19.8.2024
Host university:
LUT University
Who can apply:
Adult learner,
Degree student
Teaching method:
Online
Teaching language:
Finnish
General prerequisites:
Basics of programming and software engineering.
Interested in this course? Subscribe and get updates about the course directly to your email. You can cancel subscription any time you want.