Takaisin kaikki kurssit

Ohjelmistotestauksen periaatteet

Yksittäinen kurssi

Tämä kurssi perehdyttää opiskelijan testauksen maailmaan. Kurssilla käsitellään erilaiset testaustavat, testauksen vaiheet, määritelmät, testauksen kehittyminen vuosikymmenten saatossa ja testauksen automatisointia.

Kurssilla testataan olemassa olevia ohjelmia ja rakennetaan yksikkötestejä ja integraatiotestejä Java-koodille. Kurssin harjoitustyönä testataan olemassa oleva avoimen lähdekoodin projekti järjestelmätestauksen tasolla.

Kurssin sisältö

Ohjelmistotestauksen tekniikat, tasot, automatisointi, työkalut, toimiminen testaustiimissä testaajana.

Osaamistavoitteet

Kurssin jälkeen opiskelija pystyy

  • selittämään ohjelmistotestauksen keskeiset käsitteet ja konseptit.
  • tekemään ohjelmistotestausta yksikkö-, integraatio- ja systeemitasoilla.
  • käyttämään perustyökaluja testaukseen ja automatisoimaan testaustehtäviä.
  • toimimaan testaustiimissä testaajana.

Esitietovaatimukset

Kurssin suorittaminen edellyttää ohjelmoinnin ja ohjelmistotuotannon perusteiden osaamista, jotka käsitellään esim. LUTin kursseilla Olio-ohjelmointi ja Ohjelmistotuotanto.

Kurssimateriaali

  • Ohjelmistotestauksen käsikirja, Jussi Pekka Kasurinen, Docendo Oy, 2013 (saatavissa vapaasti verkosta)
  • Muu luennoilla mainittu materiaali

Kurssin materiaalit ovat pääsääntöisesti englanniksi, mutta kurssin tehtävät voi suorittaa suomeksi.

Opetuksen aikataulu

Kurssi on suoritettavissa verkossa itsenäisesti 1.6.–31.7.2022. Kurssin toisella puoliskolla on aikarajoja harjoitustyöhön ja muihin tehtäviin liittyen sekä tentti. Tarkemmat aikataulut löytyvät kurssin alkaessa Moodlesta.

Luentoja 14 h, omatoiminen opiskelu 14 h, pakollisten tehtävien teko 30 h, harjoitustyö 14, tenttiin valmistautuminen 7 h ja tentti 2 h. Kokonaismitoitus 81 h.

Suoritustapa

Moodle-tentti 30 %, harjoitukset 30 %, harjoitustyö 30 %, essee 10 %. Kaikista osa-alueista täytyy saada minimipisteet läpipääsyä varten.

Lisätietoja LUT-yliopiston opinto-oppaassa.

Tämän kurssin suorituksesta on mahdollista saada digitaalinen suoritusmerkki.

testaus laadunhallinta testaaja laadunvarmistus quality assurance testing software testing

Vastuuopettaja

LUT-yliopisto
Erno Vanhala

Lisätietoa opintojen suorittamisesta

LUT-yliopisto
Uolevi Nikula, ICT-koordinaattori

Hakua koskevat kysymykset

FITech-verkostoyliopisto
Fanny Qvickström, Opintoasioiden suunnittelija
Aloita tästä
Aloita tästä
Kategoria:
ICT-opinnot
Teemat:
Ohjelmistojärjestelmät,
Ohjelmistosuunnittelu ja -tuotanto,
Ohjelmointi,
Tietojenkäsittelytiede
Kurssikoodi:
CT60A4160
Opintopisteet:
3 ECTS
Hinta:
0 €
Taso:
Opetusaika:
1.6.–31.7.2022
Viimeinen hakupäivä:
24.5.2022
Järjestävä yliopisto:
LUT-yliopisto
Kohderyhmä:
Aikuisopiskelija,
Tutkinto-opiskelija
Opetustavat:
Verkko-opetus
Kieli:
Suomi
Esitietovaatimukset:
Ohjelmoinnin ja ohjelmistotuotannon perusteiden osaaminen
Oletko kiinnostunut tästä kurssista? Tilaa ilmoitus kurssin tietojen muutoksista suoraan sähköpostiisi! Voit peruuttaa tilauksen koska tahansa.