Takaisin kaikki kurssit

Ohjelmistotestauksen periaatteet

Yksittäinen kurssi

Tämä kurssi perehdyttää opiskelijan testauksen maailmaan. Kurssilla käsitellään erilaiset testaustavat, testauksen vaiheet, määritelmät, testauksen kehittyminen vuosikymmenten saatossa ja testauksen automatisointia.

Kurssilla testataan olemassa olevia ohjelmia ja rakennetaan yksikkötestejä ja integraatiotestejä Java-koodille. Kurssin harjoitustyönä testataan olemassa oleva avoimen lähdekoodin projekti järjestelmätestauksen tasolla.

Kurssin sisältö

Ohjelmistotestauksen tekniikat, tasot, automatisointi, työkalut sekä toimiminen testaajana testaustiimissä.

Osaamistavoitteet

Kurssin jälkeen opiskelija pystyy

  • selittämään ohjelmistotestauksen keskeiset käsitteet ja konseptit
  • tekemään ohjelmistotestausta yksikkö-, integraatio- ja systeemitasoilla
  • käyttämään perustyökaluja testaukseen ja automatisoimaan testaustehtäviä
  • toimimaan testaustiimissä testaajana.

Esitietovaatimukset

Kurssin suorittaminen edellyttää ohjelmoinnin ja ohjelmistotuotannon perusteiden osaamista, jotka käsitellään esim. LUTin kursseilla Olio-ohjelmointi ja Ohjelmistotuotanto.

Kurssimateriaali

  • Jussi Pekka Kasurinen, 2013: Ohjelmistotestauksen käsikirja. Docendo Oy, 2013. (Saatavissa vapaasti verkosta. Kirjan hankkiminen ei ole välttämätöntä kurssin suorittamista varten.)
  • Muu luennoilla mainittu materiaali

Kurssin materiaalit ovat pääsääntöisesti englanniksi, mutta kurssin tehtävät voi suorittaa suomeksi. Kaikki materiaali tulee Moodleen ja sen voi käydä läpi omassa aikataulussa palautuspäivämäärät huomioiden.

Opetuksen aikataulu

Kurssi on suoritettavissa verkossa itsenäisesti.  Kurssi etenee lukujärjestyksen mukaisesti. Tehtävien ja harjoitustyön palautukselle sekä tentille on aikataulut, jotka löytyvät Moodlesta kurssin alkaessa.

Suoritustapa

Luentoja 14 h, omatoiminen opiskelu 14 h, pakollisten tehtävien teko 30 h, harjoitustyö 14, tenttiin valmistautuminen 7 h ja tentti 2 h. Kokonaismitoitus 81 h.

Arviointiasteikko 0–5. Tentti 30 %, harjoitustyö 30 %, viikkotehtävät 40 %. Kaikista osa-alueista täytyy saada minimipisteet läpipääsyä varten.

Lisätietoja LUT-yliopiston opinto-oppaassa.

Tämän kurssin suorituksesta on mahdollista saada digitaalinen suoritusmerkki.

testaus laadunhallinta testaaja laadunvarmistus quality assurance specialist testing software testing ohjelmistotestauksen tekniikat, tasot, automatisointi, työkalut, toimiminen testaustiimissä testaajana

Vastuuopettaja

LUT-yliopisto
Erno Vanhala

Lisätietoa opintojen suorittamisesta

LUT-yliopisto
Uolevi Nikula, ICT-koordinaattori

Hakua koskevat kysymykset

FITech-verkostoyliopisto
Fanny Qvickström, Opintoasioiden suunnittelija
Aloita tästä
Aloita tästä
Teemat:
Ohjelmistojärjestelmät,
Ohjelmistosuunnittelu ja -tuotanto,
Ohjelmointi,
Tietojenkäsittelytiede
Kurssikoodi:
CT60A4160
Opintopisteet
3 ECTS
Hinta:
0 €
Kurssin taso:
Kurssin ajankohta:
2.9.–27.10.2024
Haun alkamispäivä:
05.06.2024
Viimeinen hakupäivä:
19.8.2024
Vastuuyliopisto:
LUT-yliopisto
Kuka voi hakea:
Aikuisopiskelija,
Tutkinto-opiskelija
Toteuttamistapa:
Verkko-opetus
Opetuskieli:
Suomi
Esitietovaatimukset:
Perustiedot ohjelmoinnista ja ohjelmistotuotannosta.
Oletko kiinnostunut tästä kurssista? Tilaa ilmoitus kurssin tietojen muutoksista suoraan sähköpostiisi! Voit peruuttaa tilauksen koska tahansa.