Takaisin kaikki kurssit

Ohjelmistotestauksen periaatteet

Yksittäinen kurssi

Tämä kurssi perehdyttää opiskelijan testauksen maailmaan. Kurssilla käsitellään erilaiset testaustavat, testauksen vaiheet, määritelmät, testauksen kehittyminen vuosikymmenten saatossa ja testauksen automatisointia.

Kurssilla testataan olemassa olevia ohjelmia ja rakennetaan yksikkötestejä ja integraatiotestejä Java-koodille. Kurssin harjoitustyönä testataan olemassa oleva avoimen lähdekoodin projekti järjestelmätestauksen tasolla.

Kurssin sisältö

Ohjelmistotestauksen tekniikat, tasot, automatisointi, työkalut sekä toimiminen testaajana testaustiimissä.

Osaamistavoitteet

Kurssin jälkeen opiskelija pystyy

  • selittämään ohjelmistotestauksen keskeiset käsitteet ja konseptit
  • tekemään ohjelmistotestausta yksikkö-, integraatio- ja systeemitasoilla
  • käyttämään perustyökaluja testaukseen ja automatisoimaan testaustehtäviä
  • toimimaan testaustiimissä testaajana.

Esitietovaatimukset

Kurssin suorittaminen edellyttää ohjelmoinnin ja ohjelmistotuotannon perusteiden osaamista, jotka käsitellään esim. LUTin kursseilla Olio-ohjelmointi ja Ohjelmistotuotanto.

Kurssimateriaali

  • Jussi Pekka Kasurinen, 2013: Ohjelmistotestauksen käsikirja. Docendo Oy, 2013. (Saatavissa vapaasti verkosta. Kirjan hankkiminen ei ole välttämätöntä kurssin suorittamista varten.)
  • Muu luennoilla mainittu materiaali

Kurssin materiaalit ovat pääsääntöisesti englanniksi, mutta kurssin tehtävät voi suorittaa suomeksi.

Opetuksen aikataulu

Kurssi on suoritettavissa verkossa itsenäisesti 5.9.–16.12.2022. Kurssin toisella puoliskolla on aikarajoja harjoitustyöhön ja muihin tehtäviin liittyen sekä tentti. Tarkemmat aikataulut löytyvät kurssin alkaessa Moodlesta.

Luentoja 14 h, omatoiminen opiskelu 14 h, pakollisten tehtävien teko 30 h, harjoitustyö 14, tenttiin valmistautuminen 7 h ja tentti 2 h. Kokonaismitoitus 81 h.

Suoritustapa

Arviointiasteikko 0–5. Tentti 30 %, harjoitustyö 30 %, viikkotehtävät 40 %. Kaikista osa-alueista täytyy saada minimipisteet läpipääsyä varten.

Lisätietoja LUT-yliopiston opinto-oppaassa.

Tämän kurssin suorituksesta on mahdollista saada digitaalinen suoritusmerkki.

testaus laadunhallinta testaaja laadunvarmistus quality assurance specialist testing software testing ohjelmistotestauksen tekniikat, tasot, automatisointi, työkalut, toimiminen testaustiimissä testaajana

Vastuuopettaja

LUT-yliopisto
Erno Vanhala

Lisätietoa opintojen suorittamisesta

LUT-yliopisto
Uolevi Nikula, ICT-koordinaattori

Hakua koskevat kysymykset

FITech-verkostoyliopisto
Fanny Qvickström, Opintoasioiden suunnittelija
Hakuaika on päättynyt
Hakuaika on päättynyt
Kategoria:
ICT-opinnot
Teemat:
Ohjelmistojärjestelmät,
Ohjelmistosuunnittelu ja -tuotanto,
Ohjelmointi,
Tietojenkäsittelytiede
Kurssikoodi:
CT60A4160
Opintopisteet
3 ECTS
Hinta:
0 €
Kurssin taso:
Opetusaika:
5.9.–16.12.2022
Viimeinen hakupäivä:
Hakuaika on päättynyt
Järjestävä yliopisto:
LUT-yliopisto
Kuka voi hakea:
Aikuisopiskelija,
Tutkinto-opiskelija
Opetustapa:
Verkko-opetus
Opetuskieli:
Suomi
Esitietovaatimukset:
Perustiedot ohjelmoinnista ja ohjelmistotuotannosta.
Oletko kiinnostunut tästä kurssista? Tilaa ilmoitus kurssin tietojen muutoksista suoraan sähköpostiisi! Voit peruuttaa tilauksen koska tahansa.