Takaisin kaikki kurssit

Ohjelmointi C-kielellä

Yksittäinen kurssi

Tämä kurssi on tarkoitettu C-ohjelmoinnista kiinnostuneille ja kurssilla opetellaan C-kielen peruskäskyt ja -rakenteet. Kurssi perustuu LUTin tutkintorakenteisiin kuuluvan C-ohjelmoinnin perusteet -kurssin ohjelmointitehtäviin, mutta tämä kurssi ei sisällä harjoitustyötä eikä tenttiä. Kurssi antaa hyvän pohjan itsenäiseen ohjelmointiin C-kielellä, sillä kurssi käy läpi C-kielen perus- ja tietorakenteet ja harjoitustehtävinä olevien 30 ohjelman tekeminen tuo ohjelmoinnissa tarvittavaa rutiinia. Kurssi sopii hyvin aikuisopiskelijoille, mutta tutkinto-opiskelijoiden on syytä huomata, ettei kurssi sisälly mihinkään LUTin tutkintorakenteeseen ja näin ollen sen voi tyypillisesti sisällyttää vain tutkinnon vapaavalintaisiin opintoihin.

Kurssin laajuus vastaa 54 tunnin työpanosta. Kurssi edellyttää ohjelmoinnin perusteiden osaamista. Kurssilla käsitellään C-kielen uudet konseptit sekä erot Python-kielen ratkaisuihin.

Kurssille voi ilmoittautua milloin tahansa, minkä jälkeen kurssin tekemisen voi aloittaa itselle sopivana ajankohtana kurssin Moodle-ympäristössä. Kurssin voi tehdä 60 päivän ajanjaksona itsenäisesti etäopiskeluna. Ohjelmointia harjoitellaan ohjelmia tekemällä. Ohjelmat kannattaa tehdä omalla koneella omassa ohjelmointiympäristössä, mutta ne voi tehdä myös LUTin tarjoaman etäyhteyden avulla. Kurssin suorittamisen tukena on keskustelufoorumi, jossa opiskelijat voivat kysyä neuvoa ja saada vastauksia kysymyksiin.

Sisältö

C-ohjelmointikieli, osoittimet ja dynaaminen muistinhallinta, hyvä ohjelmointityyli ja make.

Tavoitteet

Kurssin jälkeen opiskelija osaa

  1. luoda pieniä ohjelmia C-ohjelmointikielellä hyödyntäen peruskäskyjä, tietorakenteita ja kirjastoja.
  2. tehdä useista aliohjelmista ja tiedostoista muodostuvan ohjelman, jotta ohjelma on helppo ymmärtää, ylläpitää ja laajentaa.
  3. käyttää osoittimia ja dynaamista muistinvarausta linkitettyjen listojen luomiseen ja hallitsemiseen.
  4. käyttää make-ohjelmaa ohjelmien kääntämiseen.

Oppimateriaalit

Kurssin oppimateriaaleina toimivat LUTin C-ohjelmointiopas, ohjelmointivideot, luentokalvot ja -videot. Kaikki kurssimateriaalit ovat saatavilla kurssin Moodle-ympäristössä. Viikkotehtävien tehtäväksiannot ovat Moodlessa ja itse tehdyt ohjelmat palautetaan Moodleen, jossa automaattitarkastus arvioi ohjelmien oikean toiminnan ja antaa palautteen siitä välittömästi.

Kurssilla käytetään Visual Studio Code -editoria, joka hyödyntää Linux-ympäristön ohjelmointityökaluja kuten gcc:tä. Windows-ympäristössä tämä tehdään asentamalla WSL, Linux ja muut tarvittavat työkalut, kun Linux- ja iOS -ympäristöissä asennus onnistuu ilman WSL:ää. Linux-ympäristöä voi käyttää myös etäyhteyden avulla LUTin palvelimelta. Kurssin alussa käydään läpi Visual Studio Coden asennus Windows-ympäristöön.

Esitietovaatimukset

Kurssin suorittaminen edellyttää ohjelmoinnin perusteiden osaamista, jotka käsitellään esim. LUTin kurssilla Ohjelmoinnin perusteet. Linux-käyttöjärjestelmän perustiedot helpottavat toimintaa Linux-ympäristössä ja nämä asiat käsitellään esim. LUTin kurssilla Linuxin perusteet (CT30A3231) ja Johdatus Linuxiin (CT10A0030).”

Aikataulu

Kurssin tekemisen voi aloittaa ilmoittautumisen jälkeen itselle sopivana ajankohtana ja kurssin voi tehdä itsenäisesti 60 päivän aikana etäopiskeluna.

Suoritustavat

Luentovideoita 7 h, omatoiminen opiskelu 14 h, pakollisten tehtävien teko 33 h. Kokonaismitoitus 54 h.

Arviointiskaala ja arviointimenetelmät

Kurssin loppuarvosana on numero 0–5 ja se tulee tehtyjen tehtävien perusteella.

Lisätietoja LUT-yliopiston opinto-oppaassa.

Tämän kurssin suorituksesta on mahdollista saada digitaalinen suoritusmerkki.

koodaus koodari make ohjelmointi C-kieli

Vastuuopettaja

LUT-yliopisto
Ilpo Kainulainen

Lisätietoa opintojen suorittamisesta

LUT-yliopisto
Uolevi Nikula, ICT-koordinaattori

Hakua koskevat kysymykset

FITech-verkostoyliopisto
Fanny Qvickström, Opintoasioiden suunnittelija
Aloita tästä
Aloita tästä
Aihe:
Ohjelmointi
Kurssikoodi:
CT10A0008
Opintopisteet
2 ECTS
Hinta:
0 €
Kurssin taso:
Kurssin ajankohta:
Jatkuvasti käynnissä
Viimeinen hakupäivä:
Jatkuva ilmoittautuminen
Vastuuyliopisto:
LUT-yliopisto
Kuka voi hakea:
Aikuisopiskelija,
Tutkinto-opiskelija
Toteuttamistapa:
Verkko-opetus
Opetuskieli:
Suomi
Esitietovaatimukset:
Ohjelmoinnin perusteiden osaaminen, esim. LUTin kurssilta Ohjelmoinnin perusteet. Linux-käyttöjärjestelmän perustiedot helpottavat toimintaa Linux-ympäristössä.
Oletko kiinnostunut tästä kurssista? Tilaa ilmoitus kurssin tietojen muutoksista suoraan sähköpostiisi! Voit peruuttaa tilauksen koska tahansa.

Kurssi sisältyy seuraavaan teemaan