Back to all courses

Ohjelmointi C-kielellä

Individual course

Tämä kurssi on tarkoitettu C-ohjelmoinnista kiinnostuneille ja kurssilla opetellaan C-kielen peruskäskyt ja -rakenteet. Kurssi perustuu LUTin tutkintorakenteisiin kuuluvan C-ohjelmoinnin perusteet -kurssin ohjelmointitehtäviin, mutta tämä kurssi ei sisällä harjoitustyötä eikä tenttiä. Kurssi antaa hyvän pohjan itsenäiseen ohjelmointiin C-kielellä, sillä kurssi käy läpi C-kielen perus- ja tietorakenteet ja harjoitustehtävinä olevien 30 ohjelman tekeminen tuo ohjelmoinnissa tarvittavaa rutiinia. Kurssi sopii hyvin aikuisopiskelijoille, mutta tutkinto-opiskelijoiden on syytä huomata, ettei kurssi sisälly mihinkään LUTin tutkintorakenteeseen ja näin ollen sen voi tyypillisesti sisällyttää vain tutkinnon vapaavalintaisiin opintoihin.

Kurssin laajuus vastaa 54 tunnin työpanosta. Kurssi edellyttää ohjelmoinnin perusteiden osaamista. Kurssilla käsitellään C-kielen uudet konseptit sekä erot Python-kielen ratkaisuihin.

Kurssille voi ilmoittautua milloin tahansa, minkä jälkeen kurssin tekemisen voi aloittaa itselle sopivana ajankohtana kurssin Moodle-ympäristössä. Kurssin voi tehdä 60 päivän ajanjaksona itsenäisesti etäopiskeluna. Ohjelmointia harjoitellaan ohjelmia tekemällä. Ohjelmat kannattaa tehdä omalla koneella omassa ohjelmointiympäristössä, mutta ne voi tehdä myös LUTin tarjoaman etäyhteyden avulla. Kurssin suorittamisen tukena on keskustelufoorumi, jossa opiskelijat voivat kysyä neuvoa ja saada vastauksia kysymyksiin.

Sisältö

C-ohjelmointikieli, osoittimet ja dynaaminen muistinhallinta, hyvä ohjelmointityyli ja make.

Tavoitteet

Kurssin jälkeen opiskelija osaa

  1. luoda pieniä ohjelmia C-ohjelmointikielellä hyödyntäen peruskäskyjä, tietorakenteita ja kirjastoja.
  2. tehdä useista aliohjelmista ja tiedostoista muodostuvan ohjelman, jotta ohjelma on helppo ymmärtää, ylläpitää ja laajentaa.
  3. käyttää osoittimia ja dynaamista muistinvarausta linkitettyjen listojen luomiseen ja hallitsemiseen.
  4. käyttää make-ohjelmaa ohjelmien kääntämiseen.

Oppimateriaalit

Kurssin oppimateriaaleina toimivat LUTin C-ohjelmointiopas, ohjelmointivideot, luentokalvot ja -videot. Kaikki kurssimateriaalit ovat saatavilla kurssin Moodle-ympäristössä. Viikkotehtävien tehtäväksiannot ovat Moodlessa ja itse tehdyt ohjelmat palautetaan Moodleen, jossa automaattitarkastus arvioi ohjelmien oikean toiminnan ja antaa palautteen siitä välittömästi.

Kurssilla käytetään Visual Studio Code -editoria, joka hyödyntää Linux-ympäristön ohjelmointityökaluja kuten gcc:tä. Windows-ympäristössä tämä tehdään asentamalla WSL, Linux ja muut tarvittavat työkalut, kun Linux- ja iOS -ympäristöissä asennus onnistuu ilman WSL:ää. Linux-ympäristöä voi käyttää myös etäyhteyden avulla LUTin palvelimelta. Kurssin alussa käydään läpi Visual Studio Coden asennus Windows-ympäristöön.

Esitietovaatimukset

Kurssin suorittaminen edellyttää ohjelmoinnin perusteiden osaamista, jotka käsitellään esim. LUTin kurssilla Ohjelmoinnin perusteet. Linux-käyttöjärjestelmän perustiedot helpottavat toimintaa Linux-ympäristössä ja nämä asiat käsitellään esim. LUTin kurssilla Linuxin perusteet (CT30A3231) ja Johdatus Linuxiin (CT10A0030).”

Aikataulu

Kurssin tekemisen voi aloittaa ilmoittautumisen jälkeen itselle sopivana ajankohtana ja kurssin voi tehdä itsenäisesti 60 päivän aikana etäopiskeluna.

Suoritustavat

Luentovideoita 7 h, omatoiminen opiskelu 14 h, pakollisten tehtävien teko 33 h. Kokonaismitoitus 54 h.

Arviointiskaala ja arviointimenetelmät

Kurssin loppuarvosana on numero 0–5 ja se tulee tehtyjen tehtävien perusteella.

Lisätietoja LUT-yliopiston opinto-oppaassa.

Tämän kurssin suorituksesta on mahdollista saada digitaalinen suoritusmerkki.

koodaus koodari make ohjelmointi C-kieli

Responsible teacher

LUT University
Ilpo Kainulainen

Further information about the studies

LUT University
Uolevi Nikula, ICT coordinator

Contact person for applications

FITech Network University
Fanny Qvickström, Student services specialist
Start here
Start here
Topic:
Programming
Course code:
CT10A0008
Study credits:
2 ECTS
Price:
0 €
Course level:
Teaching period:
Continuously on-going
Application deadline:
Continuously on-going
Host university:
LUT University
Who can apply:
Adult learner,
Degree student
Teaching method:
Online
Teaching language:
Finnish
General prerequisites:
Knowledge of basic programming concepts. Basic knowledge of Linux operating systems helps to operate in the Linux environment.
Interested in this course? Subscribe and get updates about the course directly to your email. You can cancel subscription any time you want.

This course is included in the following theme