LUT-yliopisto

LUT-yliopiston Lappeenrannan-kampuksen pääsisäänkäynti ilta-aikaan.
Kuva: Teemu Leinonen

Tutkinto-opiskelijoille:

LUT-yliopiston FITech Turku -projektiin kuuluvista MEC&ELEC- sekä EnTeDI-ohjelmista valmistuu kone-, sähkö- sekä energiatekniikan diplomi-insinöörejä Varsinais-Suomen teollisuuden tarpeisiin. Kaikki ohjelmat on toteutettu monimuoto- ja verkko-opintoina. Konetekniikan MEC-ohjelman vahvuutena ovat teräsrakenteiden suunnittelu sekä virtuaalimallinnus ja koneensuunnittelu. Sähkötekniikan ELEC-ohjelma on Suomen laajin sähkökäyttötekniikkaan keskittynyt etäohjelmakokonaisuus. Tutkinnon vahvuutena on sähkökäyttötekniikan uusimpien tutkimustulosten soveltamisessa käytännön insinööriongelmiin. Energiatekniikan EnTeDI -ohjelman vahvuutena ovat energiatalous, energiatehokkuus ja kestävä kehitys.

Aikuisopiskelijoille:

LUT-yliopiston tietotekniikan ja sähkötekniikan koulutusohjelmat osallistuvat ICT-alan osaajapulan helpottamiseen tarjoamalla FITech ICT -ohjelmaan opetusta ohjelmistotekniikan, IoT:n ja sulautettujen järjestelmien alalta. Tietotekniikan ohjelmistotekniikan opinnot tähtäävät kykyyn osallistua ohjelmistoprojekteihin ensin kehittäjänä, sitten asiantuntijana ja lopuksi projektin vetäjänä. Kursseilla opitaan paitsi hahmottamaan ja rakentamaan ohjelmistokokonaisuuksia erilaisilla ohjelmointikielillä ja tiedonhallintateknologioilla, myös ottamaan niiden suunnittelussa huomioon digitalisaation, kestävän kehityksen sekä laadukkaiden ohjelmistotuotteiden rakentamiselta ja testaamiselta vaadittavat tekijät. Sähkötekniikan opetuksen vahvuuksina ovat automaation laite- ja järjestelmätekniikka, IoT, langattomat tiedonsiirtojärjestelmät sekä sulautettujen järjestelmien käytännön ohjelmointi. Sovellustarkasteluissa painotetaan erityisesti tehoelektroniikkaa ja sähkökäyttöjä.

FITech Energy Storage -ohjelmassa LUT-yliopiston sähkötekniikan koulutusohjelma tarjoaa täydennyskoulutusta energiavarastoinnin osaamisen kasvaviin tarpeisiin. LUT-yliopiston vahvuuksina ohjelmassa ovat sähkömarkkinat, sähköenergianmuunnosjärjestelmät ja työkoneiden sähkökäytöt.


LUT-yliopiston tekniikan tutkinto-ohjelmat opintojaksoineen ovat EUR-ACE- ja ASIIN-akkreditoituja. Lisäksi LUT Tietotekniikka tarjoaa kokonaisvaltaisesti kaikkia ACM/IEEE-suositusten mukaisia ohjelmistojen kehittämiseen, suunnitteluun ja testaamiseen tarkoitettuja osaamisalueita sekä oppimiskokonaisuuksia.