Tutustu tietojenkäsittelyyn Turun yliopiston ja FITechin kursseilla

Tietojenkäsittelytieteen merkitys korostuu monilla aloilla.

Kaikki työtehtävät eivät pyöri pelkästään ohjelmoinnin tai ohjelmistokehityksen ympärillä, vaan kaikenlaista osaamista tarvitaan. Sen vuoksi tietojenkäsittelytiede sopiikin monenlaisista taustoista tuleville.

Työtehtäviä ja -rooleja on laidasta laitaan niin Suomessa kuin ulkomailla, ja vaikka on hyvä ymmärtää tietokoneen toiminnan perusteet, ei kaikkien tarvitse ohjelmoida työkseen.

FITech-verkostoyliopistoon kuuluva Turun yliopisto tarjoaa asiantuntevaa ja aallon harjalla olevaa tietotekniikan koulutusta aidosti monitieteisen yliopiston vahvuuksia hyödyntäen.

Opinnoista saat valmiuksia oppia uutta jatkuvasti kehittyvällä tietotekniikan alalla.

Olemme koonneet alle FITechin alkeistason verkkokursseista ja Turun yliopiston kursseista koostuvan kurssipolun, joka tarjoaa opintoja alkeista kohti keski- ja syventävän tason kursseja.

Turun yliopisto tarjoaa neljä kurssia tietojenkäsittelytieteiden perusopintoja (20 ECTS). Voit halutessasi suorittaa myös hieman laajemman kokonaisuuden, johon kuuluu peruskurssien lisäksi kaksi harjoitustyökurssia. Kursseissa on tutoriaaleja, jotka toteutetaan Turun kampuksella tai verkossa kurssikohtaisesti ilmoitettavina aikoina. Lisätietoja löydät TY:n avoimen yliopiston sivuilta.

FITechin omat ICT-alaan tutustuttavat verkkomassakurssit yhdistettyinä Turun yliopiston tietojenkäsittelytieteiden kursseihin ovat mainio tapa kehittää osaamista, jota tarvitaan tulevaisuuden työelämässä.

Kurssipolku on tarkoitettu suositukseksi kaikille, jotka kaipaavat inspiraatiota ja neuvontaa sopivien kurssien löytämiseen. Kaikkien kurssien suorittaminen ei ole pakollista.

1
FITech 101: Johdatus ohjelmointiin (2 ECTS)

Jos sinulla ei ole aiempaa ohjelmointikokemusta, suorita ensin tämä ohjelmoinnin MOOC. Kurssin käytyäsi tunnet ohjelmoinnin peruskäsitteet, osaat lukea ohjelmakoodia ja toteuttaa pienimuotoisia ohjelmia. Voit suorittaa kurssin täysin verkossa omaan tahtiin.

Lue lisää!

2
FITech 101: Data ja tieto (2 ECTS)

Jatka tähän FITech 101: Johdatus ohjelmointiin -kurssin jälkeen. Jos ohjelmointi on sinulle jo tuttua, voit myös aloittaa suoraan tästä. Kurssi antaa perustiedot, joiden pohjalta voit jatkaa tekoälyn opintoihin Oulun yliopistossa. Kurssin voi suorittaa verkossa omaan tahtiin.

Lue lisää!

3
FITech 101: Internet ja selainohjelmointi (2 ECTS)

Jatka tähän FITech 101: Data ja tieto -kurssin jälkeen. Tällä kurssilla opit mm. miten vuorovaikutteisia selaimessa toimivia ohjelmia luodaan HTML-, CSS- ja Dart -kielten avulla. Voit suorittaa kurssin täysin verkossa omaan tahtiin.

Lue lisää!

4
Tietojenkäsittelyn perusteet I (5 ECTS)

Jatka tähän FITech 101: Internet ja selainohjelmointi -kurssin jälkeen. Tällä kurssilla esitellään informaatioteknologian perusteita ja keskeistä käsitteistöä, minkä lisäksi tutustutaan pintapuolisesti tietokoneen rakenteeseen ja toimintaan.

Lue lisää!

5
Algoritmien ja ohjelmoinnin peruskurssi (5 ECTS)

Jatka tähän Tietojenkäsittelyn perusteet I -kurssin jälkeen. Kurssilla tutustutaan olio-ohjelmointikielen peruskäsitteisiin ja rakenteisiin, opetellaan ohjelmoinnissa tarvittavaa algoritmista ajattelua sekä hankitaan editorin ja kääntäjän kanssa työskentelyyn riittävä käytännön ohjelmointitaito.

Lue lisää!

6
Olio-ohjelmoinnin perusteet (5 ECTS)

Jatka tähän Tietojenkäsittelyn perusteet I -kurssin jälkeen. Kurssin tavoitteena on oppia määrittelemään omia luokkia ja tekemään yksinkertaisia olio-ohjelmia. Esimerkkikielenä on Java. Kurssi järjestetään seuraavan kerran keväällä 2021.

Lue lisää!

7
Tietojenkäsittelyn perusteet II (5 ECTS)

Jatka tähän Olio-ohjelmoinnin perusteet -kurssin jälkeen. Kurssilla paneudutaan lyhyesti algoritmisen ongelmanratkaisun voimaan sekä rajoituksiin ja tutustutaan tietokoneen rakenteeseen sekä toimintaan loogisten piirien tasolla. Kurssi järjestetään seuraavan kerran keväällä 2021.

Lue lisää!

Kaikki FITechin kautta opiskellut kurssit ovat maksuttomia ja suuri osa on täysin verkossa suoritettavissa. Suoritetuista kursseista voit hakea Linkedin-osaamismerkin sekä virallisen opintorekisteriotteen.

Lue lisää FITech-opiskelusta täältä!