Back to all courses

Differentiaali- ja integraalilaskennan perusteet

Individual course

Kurssin ydinsisältö:

  • Funktiot, raja-arvot ja jatkuvuus.
  • Derivaatta. Derivaatta erotusosamäärän raja-arvona, ketjusääntö, alkeisfunktioiden derivointi.
  • Integrointi. Perusintegrointitekniikat (mm. osittaisintegrointi, integrointi sijoituksen avulla). Riemannin integraali.
  • Ensimmäisen kertaluvun lineaariset ja separoituvat differentiaaliyhtälöt.
  • Toisen kertaluvun lineaariset differentiaaliyhtälöt.

Opintojakso koostuu videoluennoista ja ohjatuista laskuharjoituksista. Luennot ovat katsottavissa videotallenteina kurssin Moodlen kautta. Laskuharjoitusten tehtäväpaperit jaetaan opiskelijoille Moodlen kautta. Laskuharjoituksen aikana opiskelija voi esittää opettajille niitä kysymyksiä, joita tehtävien tekemisessä on tullut esiin, näyttää omia ratkaisujaan opettajille, saada opettajilta konsulttiapua tehtävien tekemiseen, saada opettajilta tukea kurssin matemaattisen sisällön ja siihen liittyvien ajatustapojen omaksumiseen sekä keskustella ja ratkoa tehtäviä yhdessä muiden opiskelijoiden kanssa.

Lisätietoja Tampereen yliopiston kurssisivulla.

Tämän kurssin suorituksesta on mahdollista saada digitaalinen suoritusmerkki.

Responsible teachers

Tampere University
Simo Ali-Löytty
Tampere University
Tanja Palmroth

Contact person for applications

FITech Network University
Fanny Qvickström, Student services specialist
Application period has ended
Application period has ended
Category:
ICT studies
Topics:
Digitalisation,
Mathematics
Course code:
MATH.APP.120
Study credits:
5 ECTS
Price:
0 €
Course level:
Teaching period:
Continuous until 28.2.2021
Application deadline:
Application period has ended
Host university:
Tampere University
Who can apply:
Adult learner,
Degree student
Teaching method:
Online
Teaching language:
Finnish
General prerequisites:
Course Vektorit ja matriisit.
Interested in this course? Subscribe and get updates about the course directly to your email. You can cancel subscription any time you want.

This course is included in the following theme