Back to all courses

Differentiaali- ja integraalilaskenta

Individual course

Opintojakso tarjoaa perustiedot sovelletun matematiikan opiskelijalle integroinnista, differentiaaliyhtälöistä ja sarjoista.

Kurssin ydinsisältö:

  • Integraalifunktio ja perusintegroimistekniikkat. Määrätty integraali ja epäoleellinen integraali.
  • 1. kertaluvun ja 2. kertaluvun lineaariset differentiaaliyhtälöt. 1. kertaluvun separoituva differentiaaliyhtälö.
  • Lukujonon raja-arvo, kasvavat ja vähenevät lukujonot.
  • Sarjat (geometrinen, positiiviterminen, vuorotteleva ja Taylorin sarja) ja niiden suppeneminen.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • osaa integroitaessa yksinkertaisissa tapauksissa käyttää osittaisintegrointia, sijoituksia ja laskea rationaalifunktioiden integraalifunktioita sekä tutkia epäoleellisen integraalin suppenemista.
  • osaa ratkaista 1. kertaluvun separoituvia ja lineaarisia differentiaaliyhtälöitä, muodostaa 2. kertaluvun homogeenisen lineaarisen yhtälön lineaarisesti riippumattomista ratkaisuista yleisen ratkaisun, ratkaista vakiokertoimisen 2. kertaluvun homogeenisen yhtälön ja hakea määräämättömien kertoimien menetelmällä yksittäisratkaisun epähomogeeniselle yhtälölle.
  • osaa tutkia lukujonon raja-arvon olemassaoloa, laskea geometrisen suppenevan sarjan summan, tutkia positiivitermisen sarjan suppenemista integraalitestillä, vertailuperiaatteella ja suhdetestillä, selvittää potenssisarjan suppenemisvälin, muodostaa funktion Taylorin polynomeja ja yksinkertaisissa tapauksissa Taylorin sarjan.
  • osaa esittää ratkaisunsa sekä suullisesti että kirjallisesti.

Kurssilla ei ole mitään pakollisia aikaa tai paikkaan sidottua toimintaa. Kurssilla ei ole tenttiä. Kurssin voi aloittaa vielä lokakuun aikana.

Lisätietoja Tampereen yliopiston kurssisivulla.

Tämän kurssin suorituksesta on mahdollista saada digitaalinen suoritusmerkki.

Responsible teacher

Tampere University
Kimmo Vattulainen
kimmo.vattulainen(at)tuni.fi

Contact person for applications

FITech Network University
Monica Sandberg , Student services specialist
monica.sandberg(at)fitech.io
Start here
Start here
Category:
ICT Studies
Topics:
Digitalisation,
Mathematics
Course code:
MATH.APP.160
Credits:
5 ECTS
Price:
0 €
Level:
Teaching period:
30.8.–31.12.2021
Application deadline:
17.10.2021
Host university:
Tampere University
Study is open for:
Adult learner,
Degree student
Teaching methods:
Online
Language:
Finnish
General prerequisites:
Opintojakso on tarkoitettu opiskelijalle, jolla on perustaidot analyysin laskuista. Nämä taidot saadaan esimerkiksi Analyysin peruskurssilta, ammattikorkeakoulusta tai hyvin suoritetulta lukion pitkästä matematiikasta.
Interested in this course? Subscribe and get updates about the course directly to your email. You can cancel subscription any time you want.

This course is included in the following theme