Back to all courses

Diskreetti matematiikka

Individual course

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija

  • ymmärtää matemaattisen todistamisen idean ja tarpeellisuuden ja osaa hyödyntää päättelyjärjestelmää päättelyssä.
  • tuntee joukko-opin alkeet sekä funktioiden ja relaatioiden perusominaisuudet.
  • on omaksunut keskeiset matemaattiset merkinnät.
  • hallitsee kombinatoriikan perusteet, kokonaislukujen perusominaisuudet ja modulaariaritmetiikan.
  • osaa manipuloida permutaatioryhmiä.

Suoritustapa

Sähköinen Exam-tentti kampuksella.

Lisätietoja Tampereen yliopiston kurssisivulla.

Tämän kurssin suorituksesta on mahdollista saada digitaalinen suoritusmerkki.

Vastuuopettaja

Tampereen yliopisto
Riikka Kangaslampi

Hakua koskevat kysymykset

FITech Network University
Fanny Qvickström, Student services specialist
Application period has ended
Application period has ended
Category:
ICT studies
Topic:
Mathematics
Course code:
MATH.MA.210
Study credits:
5 ECTS
Price:
0 €
Course level:
Teaching period:
23.10.–31.12.2023
Application start date:
01.06.2023
Application deadline:
Application period has ended
Host university:
Tampere University
Who can apply:
Adult learner,
Degree student
Teaching method:
Blended
Place of contact learning:
Tampere
Teaching language:
Finnish
General prerequisites:
Pakollinen esitieto: lukion pitkän matematiikan sisältö. Opintojaksoa ei suositella ensimmäiseksi matematiikan opintojaksoksi yliopistotasolla. Suositeltavaa on opiskella ainakin joko Johdatus yliopistomatematiikkaan tai Analyysin peruskurssi ennen tätä opintojaksoa.
Interested in this course? Subscribe and get updates about the course directly to your email. You can cancel subscription any time you want.