Back to all courses

FITech 101: Data ja tieto

Individual course

Tämä kurssi on osa FITech 101: Digi & Data -kokonaisuutta.

Opi datan ja tiedon hallintaan liittyvät perustiedot ja -taidot!

Tietokannat ovat kaikkialla läsnä arjessa ja digitaalisessa työssä. Aamusta alkaen tietokannat ovat huomaamatta läsnä elämissämme kahvin ostamisesta bussiaikataulujen selaukseen. Työpaikalla asiakastietokantojen ja datan merkitys kasvaa. Tällä kurssilla tutustut tietokantoja käyttävien ohjelmien luomiseen. Opit mitä data, tieto ja informaatio ylipäätänsä ovat, tutustut tietokantoihin, ja opit käsittelemään tietokantoja ohjelmallisesti.

Kurssin käytyäsi tiedät mitä data, tieto ja informaatio ovat ja ymmärrät datan määrää kuvaavia käsitteitä. Tiedät, miten dataa hallinnoidaan ja sinulla on perustason ymmärrys siitä, mitä tietokannat ovat. Osaat toteuttaa pienimuotoisia tietokantaa käyttäviä ohjelmia.

Tämä kurssi etenee sujuvimmin kun suoritat ensin Johdatus ohjelmointiin -kurssin.

Tämän kurssin suorituksesta on mahdollista saada digitaalinen suoritusmerkki.

Further information about the studies

Aalto University
Arto Hellas
arto.hellas(at)aalto.fi
Start here
Start here
Category:
ICT Studies
Topics:
Data analytics,
Digitalisation
Course code:
CS-AJ0020
Credits:
2 ECTS
Price:
0 €
Level:
Teaching period:
Continuously on-going
Application deadline:
Continuously on-going
Host university:
Aalto University
Study is open for:
Adult learner,
Degree student
Teaching methods:
Online
Language:
Finnish
General prerequisites:
Course FITech 101: Johdatus ohjelmointiin is recommended
Interested in this course? Subscribe and get updates about the course directly to your email. You can cancel subscription any time you want.

This course is included in the following themes