Back to all courses

Johdatus todennäköisyyslaskentaan ja tilastolliseen päättelyyn

Individual course

Kurssisisältö:

 • todennäköisyyslaskennan aksioomat ja laskusäännöt,
 • diskreetin ja jatkuvan satunnaismuuttujan todennäköisyysjakauma,
 • tiheys- ja kertymäfunktio,
 • odotusarvo, varianssi ja keskihajonta,
 • tasajakaumat, Bernoulli- ja binomijakauma, Poisson-jakauma,
 • normaalijakauma, t-, F- ja khii^2-jakaumat,
 • yhteisjakauma, kovarianssi, korrelaatio,
 • satunnaisotos, otossuure ja otosjakauma,
 • parametrien piste- ja väliestimointi,
 • hypoteesien testauksen perusteet,
 • estimointi ja testaus Bernoulli- tai normaalijakautuneen satunnaismuuttujan tilanteessa.

Kurssin käytyään opiskelija

 • hallitsee todennäköisyyslaskennan säännöt ja kombinatoriikan alkeet.
 • ymmärtää satunnaismuuttujan käsitteen ja tuntee odotusarvon ja varianssin ominaisuudet.
 • tuntee yleisempien diskreettien ja jatkuvien todennäköisyysjakaumien ominaisuudet ja osaa suorittaa todennäköisyyslaskentaa näiden jakaumien tilanteessa.
 • ymmärtää yhteisjakauma käsitteen ja tuntee kovarianssin ja korrelaation ominaisuudet.
 • ymmärtää satunnaisotoksen, otossuureen ja otossuureen jakauman käytön tilastollisessa päättelyssä.
 • hallitsee estimoinnin ja hypoteesien testauksen perusteorian ja osaa laskea luottamusväliestimaatteja sekä tehdä tilastollista testausta erityisesti yhden ja kahden populaation tilanteissa.
 • ymmärtää tilastollisen testauksen rajoitteet ja osaa täydentää tilastollista päättelyä efektikoon mittaamisella.

Kurssilla ei ole mitään pakollisia aikaan tai paikkaan sidottua toimintaa. Kurssilla on EXAM-loppukoe, jonka voi tehdä EXAM-luokassa.

Lisätietoja Tampereen yliopiston kurssisivulla.

Tämän kurssin suorituksesta on mahdollista saada digitaalinen suoritusmerkki.

matematiikka tilastotiede

Responsible teacher

Tampere University
Pekka Pere
pekka.pere(at)tuni.fi

Contact person for applications

FITech Network University
Monica Sandberg , Student services specialist
monica.sandberg(at)fitech.io
Start here
Start here
Category:
ICT Studies
Topics:
Data analytics,
Digitalisation,
Mathematics
Course code:
MATH.APP.210
Credits:
5 ECTS
Price:
0 €
Level:
Teaching period:
25.10.–31.12.2021
Application deadline:
17.10.2021
Host university:
Tampere University
Study is open for:
Adult learner,
Degree student
Teaching methods:
Blended
Language:
Finnish
General prerequisites:
Opintojakso on tarkoitettu niille, joilla on takana ainakin jokin yliopistotasoinen matematiikan tai tilastotieteen opintojakso.
Interested in this course? Subscribe and get updates about the course directly to your email. You can cancel subscription any time you want.

This course is included in the following themes