Back to all courses

Olio-ohjelmoinnin jatkokurssi

Individual course

Huom! Tälle kurssille haetaan Turun avoimen yliopiston kautta. Hakuaika alkaa 17.8.2021.

Kurssilla on kaksi kantavaa ohjelmistosuunnittelun teemaa, olioperustainen suunnittelu sekä määrittelyssä sopimuspohjainen ohjelmointi (design by contract). Ohjelmiston määrittelyn tavoitteena on modulaarisuuden, uudelleenkäytettävyyden ja oikeellisuuden huomiointi eri abstraktiotasoilla. Määrittelymetodologiaa täydennetään soveltuvin osin testaamisen tekniikoilla.

Käsittely aloitetaan yksittäisten rutiinien määrittelystä ja toiminnasta, josta edetään luokkatason käsitteisiin ja luokkakokonaisuuksien ja -hierarkioiden suunnitteluun, määrittelyyn, käyttöön sekä toteutuksen tekniikoihin olio-ohjelmoinnissa. Kurssin aikana tutustutaan tarkemmin oliomekanismin “peruspilareihin”: periytymiseen, polymorfismiin ja kapselointiin.

Lisätietoja Turun yliopiston opinto-oppaassa.

Further information about the studies

University of Turku
Timo Vasankari

Contact person for applications

FITech Network University
Fanny Qvickström, Student services specialist
Application period has ended
Application period has ended
Topic:
Programming
Course code:
DTEK0066
Study credits:
5 ECTS
Price:
0 €
Course level:
Teaching period:
30.8.–24.10.2020
Application deadline:
Application period has ended
Host university:
University of Turku
Who can apply:
Adult learner,
Degree student
Teaching method:
Blended
Place of contact learning:
Turku
Teaching language:
English,
Finnish
Interested in this course? Subscribe and get updates about the course directly to your email. You can cancel subscription any time you want.

This course is included in the following theme