Back to all courses

Olio-ohjelmoinnin jatkokurssi

Individual course

Huom! Tälle kurssille haetaan Turun avoimen yliopiston kautta. Hakuaika alkaa 17.8.2021.

Kurssilla on kaksi kantavaa ohjelmistosuunnittelun teemaa, olioperustainen suunnittelu sekä määrittelyssä sopimuspohjainen ohjelmointi (design by contract). Ohjelmiston määrittelyn tavoitteena on modulaarisuuden, uudelleenkäytettävyyden ja oikeellisuuden huomiointi eri abstraktiotasoilla. Määrittelymetodologiaa täydennetään soveltuvin osin testaamisen tekniikoilla.

Käsittely aloitetaan yksittäisten rutiinien määrittelystä ja toiminnasta, josta edetään luokkatason käsitteisiin ja luokkakokonaisuuksien ja -hierarkioiden suunnitteluun, määrittelyyn, käyttöön sekä toteutuksen tekniikoihin olio-ohjelmoinnissa. Kurssin aikana tutustutaan tarkemmin oliomekanismin “peruspilareihin”: periytymiseen, polymorfismiin ja kapselointiin.

Lisätietoja Turun yliopiston opinto-oppaassa.

Further information about the studies

University of Turku
Timo Vasankari

Contact person for applications

FITech Network University
Fanny Qvickström, Student services specialist
Start here
Start here
Category:
ICT Studies
Topic:
Programming
Course code:
DTEK0066
Credits:
5 ECTS
Price:
0 €
Level:
Teaching period:
30.8.–24.10.2020
Application deadline:
Application period has ended
Host university:
University of Turku
Study is open for:
Adult learner,
Degree student
Teaching methods:
Blended
Place of contact learning:
Turku
Language:
English,
Finnish
Interested in this course? Subscribe and get updates about the course directly to your email. You can cancel subscription any time you want.

This course is included in the following theme