Back to all courses

SQL:n perusteet

Individual course

Kurssi on osin päällekkäinen Tietokannat ja avoimet rajapinnatopintojakson kanssa. Et voi valitettavasti osallistua tälle kurssille, mikäli olet suorittanut kyseisen opintojakson.

SQL:n perusteet on selkeä tapa tutustua relaatiotietokantojen käyttöön. Jos joudut etsimään dataa relaatiotietokannasta esim. raportointia varten tai tutkimaan sovellusten tietokantoja virhetilanteiden selvittelyssä, tästä opintojaksosta voi olla sinulle hyötyä. Mikäli sinua kiinnostaa oppia relaatiotietokantojen suunnittelua, liikkeelle voi olla helpompaa lähteä ensin valmiin tietokannan kanssa. Oikein laaditut kyselyt ovat tärkeitä mm. raporttien luotettavuuden kannalta. Väärin laadittu kysely voi tuottaa oikealta vaikuttavan raportin, mutta sisältää silti virheellistä tietoa.

Kurssin sisältö

 • Tietokanta-asiakasohjelman peruskäyttö (käytettävä sovellus voi vaihdella eri kurssitoteutusten välillä).
 • SELECT, JOIN, INSERT, UPDATE ja DELETE, näkymät, viite- ja tietoeheys, pää- ja viiteavain -käsitteiden merkitys käytön yhteydessä.
 • Relaatiotietokannan peruskäyttö.

Osaamistavoitteet

Opintojaksolla opit

 • ymmärtämään relaatiotietokannan toimintaperiaatteen ja työskentelemään valmiin tietokannan kanssa
 • miten valmiin tietokannan rakenteen saa selville, miten sitä tulkitaan, ja miten se otetaan huomioon tietokantaa käytettäessä
 • pää- ja viiteavainten merkityksen ja vaikutuksen tietokannan käyttöön
 • yhdistelemään ja valitsemaan haluamasi tiedot relaatiotietokannasta SQL-kieltä käyttäen
 • lisäämään, poistamaan ja muuttamaan tietokannan taulujen dataa
 • tekemään alikyselyn
 • tekemään yksinkertaista datan koontia (GROUP BY ja funktiot)
 • luomaan näkymän.

Kurssimateriaali

Materiaali on tarjolla Moodlessa. Kurssilla käytetään verkosta löytyvää palvelua, joka ei vaadi rekisteröitymistä.

Kurssin aikataulu

Kurssin voi suorittaa omaan tahtiin itseopiskelumateriaalin avulla. Kurssilla on kerran viikossa vapaaehtoinen ohjaustuokio (30 min), jolloin opettajalta voi kysyä neuvoa Zoom:n kautta.

Hakemuksia kurssille käsitellään viikottain (loma-aikoina voi olla viiveitä). Huomaathan, että saat ohjeet yliopistosta noin viikon kuluttua siitä, kun olet ottanut kurssipaikan vastaan.

Suoritustapa

Tentti ja harjoitustyö. Harjoitustyö on datankäsittelytehtävä. Kurssin voi suorittaa arvosanalla 1 ilman tenttiä ja harjoitustyötä, mikäli suorittaa hyväksytysti ¾ viikkotehtävästä, jotka muuten ovat vapaaehtoisia.

Lisätietoja Vaasan yliopiston opinto-oppaassa.

Tämän kurssin suorituksesta on mahdollista saada digitaalinen suoritusmerkki.

MySQL, relaatiotietokanta, viite-eheys

Responsible teacher

University of Vaasa
Maarit Välisuo, University lecturer

Further information about the course and studying

University of Vaasa
FITech contact person Vaasa

Contact person for applications

FITech Network University
Fanny Qvickström, Student services specialist
Start here
Start here
Topics:
Data science,
Programming,
Software engineering
Course code:
TITE1180
Study credits:
2 ECTS
Price:
0 €
Course level:
Teaching period:
11.3.–15.12.2024
Application start date:
09.01.2024
Application deadline:
27.10.2024
Host university:
University of Vaasa
Who can apply:
Adult learner
Teaching method:
Online
Teaching language:
Finnish
General prerequisites:
Taulukkolaskenta-kokemuksesta on hyötyä relaatiotietokannan toiminta-ajatuksen ymmärtämisessä.
Course suitable for:
Tietohallinnossa työskentelevät, joiden täytyy tehdä kyselyitä sovellusten tietokantoihin esim. raportoinnin kehittämistä tai virhetilanteiden selvittelyä varten.
Interested in this course? Subscribe and get updates about the course directly to your email. You can cancel subscription any time you want.