Energiavarastojen sovellukset ja teknologiat

FITech tarjoaa energia-alan kursseja, joilla voit täydentää osaamistasi kasvavan alan osaamistarpeita silmällä pitäen!

Energiavarastojen sovellukset ja teknologiat -kokonaisuuden kurssit keskittyvät pienen ja suuren mittakaavan sekä lyhyen ja pitkän aikajänteen kannalta keskeisiin energian varastoinnin ja konversion teknologioihin ja sovelluskohteisiin. Kursseilla tutkitaan energiavarastoja useissa asiayhteyksissä, esimerkiksi

  1. Staattiset verkkosovellukset (erikokoiset mikroverkot, hybridivoimalat, virtuaalivoimalat)
  2. Liikennesektorin sovellukset (sähkö-/hybridiajoneuvot, bussit, laivat, lautat)
  3. Eri energiavektorien integrointi (sähkö, lämpö, kaasu, vety)

Opintomoduuli koostuu ydinkursseista ja tukevista kursseista. Ydinkurssit ovat moduulin tärkeimpiä, kun taas tukevat kurssit tarjoavat aiheista olennaista lisätietoa.

Voit valita tarpeen mukaan vaikka vain yhden kurssin tai sitten laajemman 25–30 opintopisteen kurssikokonaisuuden.

2
Syventävät kurssit

Mitä opiskelijamme olivat mieltä opinnoista?

Sini Syvänen

"Battery energy storages in smart grids -kurssi oli hyvä kokonaispaketti, jossa käydään kattavasti läpi energiavarastojen käyttökohteita. Kurssi sopii itsenäiseen työskentelyyn, sillä aikaan tai paikkaan ei tarvinnut sitoutua."
Lue kaikki opiskelijatarinat