Introduktion till informationsteknologi

Kursinnehållet är att introducera studerande till arbetsmetoder och några centrala områden inom IT samt att ge de studerande elementära kunskaper om hårdvara och mjukvara.

Efter kursen, studerande känner igen informationsteknologi i praktiken och kan identifiera tekniska lösningar.

= Contact learning
= Online learning
= Blended learning (online & contact learning)
Introduktion till informationsteknologi, 5 ECTS. 09–10/2019.

Kursinnehållet är att introducera studerande till arbetsmetoder och några centrala områden inom IT samt att ge de studerande elementära kunskaper om hårdvara och mjukvara.

Efter kursen, studerande känner igen informationsteknologi i praktiken och kan identifiera tekniska lösningar.

Mer information: http://studiehandboken.abo.fi/sv/course/451103.0/1436

Ansvarande lärare: Johan Lilius (johan.lilius(at)abo.fi)

Mer information:

Lärare Johan Lilius (johan.lilius(at)abo.fi)

Type of study unit

Individual course

Credits

5 ECTS

Teaching semester

Fall 2019

Host university

Åbo Akademi

Open for degree student

Yes

Open for non-student

Yes

Level of studies

Basic

Teaching methods

Student can choose to study the course online or attend the lectures. The exam is organised in Turku or Vaasa.

Place of contact learning

Exam in Turku or Vaasa

Language

Swedish

Go back to all Courses & Programs

Go back