Back to all courses

Olio-ohjelmointi

Individual course

Haluatko oppia olio-ohjelmointia Javalla?

Tämä kurssi on LUTin toinen ohjelmointikurssi ja tarjoaa yliopisto-opiskelijoille perustiedot olio-ohjelmoinnista Java-kielellä. Kurssi perustuu LUTin Java-ohjelmointioppaaseen, luentokalvoihin ja -videoihin. Java on ollut jo pitkään suosittu ohjelmointikieli, koska se sopi hyvin web-ohjelmointiin, se on C-kieleen verrattuna korkeamman tason kieli ja se toimii tyypillisesti hyvin eri ympäristöissä Java-virtuaalikonearkkitehtuurin takia. Tällä hetkellä Javaa käytetään enemmän Android-sovellusten tekemiseen, mutta sitä käytetään myös paljon palvelinpuolella sekä verkko- tai jopa työpöytäsovellusten tekemiseen.

Kurssille osallistuminen edellyttää perusohjelmointitaitoa ja logiikan ymmärtämistä, joten tämä kurssi ei sovi ensimmäiseksi ohjelmointikurssiksi.

Kurssilla opetellaan Java-kielen periaatteet, peruskäskyt ja -rakenteet, sekä olio-ohjelmoinnin perusteet kuten luokat, periytyminen, mallintaminen, abstraktit tietotyypit ja poikkeukset. Kurssilla käsitellään myös UML-mallinnusta, versionhallintaa ja lopuksi graafisten käyttöliittymien perusteita Android Studion avulla. Kurssilla on useita ohjelmointitehtäviä, laajempi olio-ohjelmointiin keskittyvä harjoitustyö ja Moodle-tentti. Tehtyjen ohjelmien toiminnasta saa välitöntä palautetta automaattitarkastuksen avulla, kunnes aloitetaan graafisen käyttöliittymän tekeminen.

Kurssin laajuus on 6 opintopistettä eli se edellyttää noin 156 tunnin tai yhden henkilötyökuukauden työpanosta.

Tutustu kurssiin tarkemmin tästä (PDF).

Tämän kurssin suorituksesta on mahdollista saada digitaalinen suoritusmerkki.

Haluatko opiskella ensin ohjelmoinnin perusteita? Klikkaa tästä!

ohjelmointi devaus devaaja koodaaminen koodaus koodari mallinnus Java UML object oriented programming ohjelmointitehtävät peruskurssi

Further information about the studies

LUT University
Uolevi Nikula , ICT coordinator
uolevi.nikula(at)lut.fi

Responsible teacher

LUT University
Erno Vanhala
erno.vanhala(at)lut.fi

Contact person for applications

FITech Network University
Monica Sandberg , Student services specialist
monica.sandberg(at)fitech.io
Start here
Start here
Category:
ICT Studies
Topic:
Programming
Course code:
CT60A2411
Credits:
6 ECTS
Price:
0 €
Level:
Teaching period:
1.6.–31.7.2021
Application deadline:
Application period has ended
Host university:
LUT University
Study is open for:
Adult learner,
Degree student
Teaching methods:
Online
Language:
Finnish
General prerequisites:
Knowledge of basic programming concepts on some programming language.
Interested in this course? Subscribe and get updates about the course directly to your email. You can cancel subscription any time you want.

This course is included in the following theme