Matematiikka

Matematiikka auttaa ymmärtämään ympäröivää maailmaa, sillä matemaattinen ajattelu on toiminut pohjana monenlaisille ilmiöille. Esimerkiksi useat teknologian käytännön sovellukset sekä yrityksen liiketoiminnan kulmakivet kuten data-analytiikka, tilastomenetelmät sekä budjetointi ja taloudenhallinta perustuvat monelta osin matemaattisiin malleihin.

Matemaattisista taidoista ja ajattelumalleista on laajasti hyötyä erilaisissa asiantuntijatehtävissä ja tiedolla johtamisessa. Ne luovat pohjaa ja ymmärrystä erilaisten työkalujen ja menetelmien käyttöönottoon ja kehittämiseen omassa työssä. Matematiikka kehittää myös abstraktia ajattelua ja ongelmanratkaisutaitoja.

FITechin tarjoamilla matematiikan kursseilla opit perustietoja ja -taitoja, jotka toimivat tukena muissa opinnoissa ja työelämässä. Tarjonnassa on kursseja mm. insinöörimatematiikasta, tietotekniikassa tarvittavasta matematiikasta ja tilastollisesta data-analyysista. Kursseista Johdatus yliopistomatematiikkaan sopii henkilöille, jotka haluavat opiskella tai kerrata lukion pitkän matematiikan osa-alueita tai joiden lukion matematiikan opinnoista on jo aikaa. Lukion pitkä matematiikka tarjoaa riittävät esitiedot alkeiskursseille kuten Analyysin peruskurssi ja Vektorit ja matriisit.

Tampereen yliopiston matematiikan kurssit ovat osa tekniikan alan ja matematiikan alan väyläopintoja, jotka suorittamalla on mahdollista hakea tutkinto-opiskelijaksi Tampereen yliopistoon. Lue lisää väyläopinnoista.

Opetus ja hakuaika

Alta löydät kaikki FITechin opetustarjonnassa olevat matematiikan kurssit. Osa niistä on jatkuvasti käynnissä ja osaan on rajoitettu ilmoittautumisaika. Tarkan ilmoittautumisajankohdan löydät kunkin kurssin tiedoista. Jos ilmoittautumisaika ei ole käynnissä, voit tilata kurssin tiedot, jolloin saat ilmoituksen hakuajan alkamisesta ja muista kurssitietojen muutoksista sähköpostiisi.

Kaikkien kurssien suorittaminen on maksutonta. FITech pidättää oikeuden kurssiaikataulujen muutoksiin.

Huom! Voit valita yhden tai useamman kurssin, mutta kaikkia kursseja ei ole pakko suorittaa. Joillekin kursseille voi ilmoittautua rajoitettu määrä FITech-opiskelijoita. Näille kursseille etusijalla ovat ne henkilöt, joilla ei ole voimassaolevaa opinto-oikeutta suomalaiseen yliopistoon.