Opiskele IT-alaa maksuttomilla yliopistokursseilla

Suomessa on kasvava tarve IT-alan ammattilaisista, joilla on laaja-alainen osaaminen eri aiheista. Osaamistakin Suomessa riittää, sillä koulutukseen on panostettu, mikä entisestään vahvistaa teknologia-alan asemaa. Aikanaan koulussa hankittu osaaminen ei kuitenkaan enää yksistään riitä – erityisesti IT-alalla muutos on vauhdikasta, kun teknologiat kehittyvät nopeasti ja kehityksen perässä täytyy pysyä. Työskentely vaatii jatkuvaa osaamisen päivittämistä.

FITechin tietoliikennetekniikkaan liittyvät kurssit tarjoavat osaamisen päivittämisen mahdollisuuksia alalla jo työskenteleville tai sille pyrkiville, kuten alanvaihtoa suunnitteleville. Myös tutkinto-opiskelijat voivat hyödyntää FITechin kurssitarjontaa.

Opintoja tarjoavat kahdeksan FITech-yliopistoa sekä Helsingin yliopisto. Kaikki opinnot ovat opiskelijalle maksuttomia. Opinnot on koottu viiden eri teemakokonaisuuden alle, joista voit lukea lisää alta.

Opintojen teemakokonaisuudet

Langattoman teknologian yliopistokurssien opiskelu avaa opiskelijalle näiden verkkojen teknologisia mahdollisuuksia ja rajoituksia sekä antaa mahdollisuuden soveltaa niitä erilaisiin käyttötapauksiin esimerkiksi tehtaissa, logistiikassa, älykaupungissa ja maataloudessa. Syventävien kurssien hallitseminen mahdollistaa opiskelijan osallistumisen uusien langattomien teknologioiden tutkimus- ja kehitysprojekteihin.

Tutustu teeman alla oleviin opintoihin tästä.

Internetistä on tullut maailmaa yhdistävä verkkoteknologia, jonka uusia haasteita ovat esimerkiksi kyberturvallisuus, ohjelmistot ja pilvipalvelut. Internet-teknologian yliopistokurssien opiskelu todennäköisesti avaa opiskelijoille ovia tietoliikennealan toimijoihin, kuten laitevalmistajille ja verkko-operaattoreille, ja myös mille tahansa muulle teollisuuden tai valtionhallinnon IT-osastolle.

Tutustu teeman alla oleviin opintoihin tästä.

Älykkäiden verkottuneiden järjestelmien opiskelu kehittää opiskelijoiden osaamista kahdella tasolla: asiaankuuluvissa AI-/ML-menetelmissä ja aluekohtaisissa järjestelmissä. Molempien tasojen hallitseminen on voimavara, joka auttaa opiskelijoita ensin keskittymään kohdealueen ongelmanratkaisun haasteisiin, mutta myös vähentää kynnystä siirtyä muihin älykkäiden järjestelmien toimialueisiin.

Tutustu teeman alla oleviin opintoihin tästä.

Internet-järjestelmä laajenee ja mukautuu jatkuvasti, minkä vuoksi sen monimutkaisuus ja dynamiikka muistuttavat jossain määrin jo luonnon ekosysteemejä. Voimme siis puhua tietoverkkojen ekosysteemeistä. Aiheen opiskelu auttaa ymmärtämään paremmin teknologian ja liiketoiminnan yhteiselämää. Tätä tietoa voidaan hyödyntää teollisuudessa uusien liiketoimintamallien, toteuttamiskelpoisempien tuotteiden ja palvelujen luomisessa sekä ICT-sääntelyn parantamisessa.

Tutustu teeman alla oleviin opintoihin tästä.

Suuret datakeskukset eli pilvipalvelut ovat muuttaneet tapaa, jolla käyttäjien tietoja ja sovelluksia hallitaan. Teknisestä näkökulmasta katsottuna pilviteknologialla on ollut merkittävä vaikutus internetin nopeaan laajentumiseen. Pilvi- ja verkkopalvelujen yliopistokurssien opiskelu auttaa ymmärtämään paremmin esimerkiksi nousevien yksityisten 5G-verkkojen ja -palveluiden sovelluksia ja niiden käyttöönoton haasteita.

Tutustu teeman alla oleviin opintoihin tästä.

Tutustu aiheeseen alkeistason verkkokursseilla

Mikä on 5G ja miten se vaikuttaa elämäämme?
Vaikka 5G-teknologian käyttöönotto on vielä alkuvaiheessa, sen rooli matkapuhelinviestinnän johtavana standardina on kiistämätön. Tämän vuoksi on tärkeää, että erityisesti kaikki joiden työtä aihe koskettaa opiskelisivat vähintään perusteet uudesta teknologiasta. Tälle kurssille ovat tervetulleita kaikki muutkin aiheesta kiinnostuneet. Kurssi on suoritettavissa verkossa omaan tahtiin.
Miltä 5G:n tulevaisuus näyttää?
Tällä kurssilla esitellään matkapuhelinverkkoihin liittyviä peruskonsepteja, pääpainopisteenä 5G sekä tulevaisuudessa siintävä 6G-verkko. Esitietovaatimuksena opiskelijan odotetaan ymmärtävän tietokoneverkkojen ja langattomien verkkojen perusteet. Kurssi sopii erityisesti henkilöille, joilla on hieman tietotekniikan opintoja taustalla ja jotka haluavat oppia lisää matkapuhelinverkoista.

Miten aloittaa opiskelu?

1
Valitse sopiva kurssi
2
Hae opinto-oikeutta
3
Aloita opiskelu