27 tunnissa ehdit seurata maailman nopeimman etanan matkustamista 200 metriä, hyppiä yhdellä jalalla Helsingistä Kotkaan tai selata somevirtaa puolimaratonin verran.

Tai sitten voisit opiskella yhden opintopisteen FITechin kursseilla.

FITechin kurssit ovat maksuttomia, suomalaisten tekniikan alan yliopistojen tarjoamia kursseja, joista valtaosa on joustavasti verkossa opiskeltavissa.

Miksi juuri 27 tuntia?

Korkeakouluopintojen laajuus ilmoitetaan opintopisteinä, ja laskennallisesti yhden opintopisteen suorittaminen vie aikaa noin 27 tuntia. Kunkin kurssin opintopisteiden määrä vastaa kurssin edellyttämää työmäärää, joka voi sisältää erilaisia opetustapoja.

Jokainen oppija on kuitenkin yksilö, eivätkä kaikki käytä opiskeluun samaa aikaa. Yksi sisäistää asiat nopeasti, kun taas toisella voi aiheen parissa kulua pidempi aika.

Myös FITechin opinnot noudattavat korkeakoulujen käytäntöjä. Tiesitkö, että FITechin tarjonnassa on paljon 1 opintopisteen laajuisia opintoja, joiden opiskelu on helppoa ja nopeaa?

FITechin opinnoissa aika ei mene hukkaan

Olipa käytettävissäsi 27 tuntia tai enemmän, löydät FITechin tarjonnasta vaihtoehtoja moniin tilanteisiin. Valittavanasi on yli 70 jatkuvasti käynnissä olevaa kurssia, joiden opiskelu onnistuu ajasta ja paikasta riippumatta.

Tutustu alta monipuoliseen kurssitarjontaamme, jonka parissa voit käyttää aikaa juuri niin paljon kuin sinusta tuntuu hyvältä!

Mikä FITech?

Tietotekniikka (ICT)
FITech ICT -hanke tarjoaa eritasoisia tietotekniikan (ja lähialojen) opintoja, jotka soveltuvat niin vasta-alkajille kuin pitkään alalla toimineille. Aiheina on mm. ohjelmointi, tekoäly ja koneoppiminen, tietoturva ja data-analytiikka.
Tietoliikennetekniikka (5G)
Tietoliikennetekniikkaan liittyvät kurssit tarjoavat osaamisen päivittämisen mahdollisuuksia alalla jo työskenteleville tai sille pyrkiville, kuten alanvaihtoa suunnitteleville. Kurssit on jaettu viiden teeman alle: internet-teknologia, älykkäät järjestelmät, tietoverkkoekosysteemit, langaton teknologia sekä pilvi- ja verkkopalvelut.
Energiavarastointi
FITech Energy Storage -hankkeen puitteissa tarjotaan työelämässä oleville osaajille tilaisuuksia täydentää ja päivittää osaamistaan uusimmilla energiatekniikan ja -liiketoiminnan kurssikokonaisuuksilla.
Vetytalous
FITech Hydrogen on 20–40 opintopisteen suuruinen opintokokonaisuus, joka kokoaa yhteen kaikkien suomalaisten tekniikan alan yliopistojen tarjoaman vedyn arvoketjuun liittyvän koulutustarjonnan.
MOOC-kurssit
MOOCien kurssimateriaalit ovat avoimesti saatavilla verkossa eikä ilmoittautumista tarvita. Kurssin voi aloittaa ja suorittaa milloin vain verkossa, ajasta ja paikasta riippumatta.
Jatkuvasti käynnissä olevat kurssit
Kurssille voi hakea milloin vain ja aloittaa nopealla aikataululla. Kun sinulle on myönnetty opiskeluoikeus kurssille, voit aloittaa ja suorittaa kurssin joustavasti omaan tahtiin.
Aikataulutetut kurssit
Kurssi voi olla haussa joko kevään, kesän tai syksyn kurssihaussa. Hakuaika päättyy n. kahta viikkoa ennen kurssin alkua. Kun sinulle on myönnetty opiskeluoikeus kurssille, saat yliopistolta ohjeet opiskeluun. Kurssista riippuen siihen voi sisältyä esim. lähiopetusta, ryhmätyöskentelyä tai tentti.
Digitaalinen suoritusmerkki
Digitaalinen suoritusmerkki on helppo tapa tuoda esille suorittamiasi opintoja ja kartuttamaasi osaamista. Aikuisopiskelijana voit hakea FITechin suoritusmerkkiä kaikista kursseista, joiden yhteydessä on linkki digitaalisen merkin hakuun. Merkin voi jakaa LinkedIn-profiilissa tai muissa sosiaalisen median kanavissa.
Opintopisteet + opintorekisteriote
Suoritetuista FITech-kursseista voi myös tilata virallisen suoritusotteen kurssin järjestävän yliopiston opintotoimistosta. Tutkinto-opiskelijoiden suoritukset kirjataan yliopiston opintorekisteriin ja voidaan usein hyväksilukea tutkintoon.