Ei dippa tapa – se on uusi mahdollisuus!

Ei dippa tapa -kampanja madaltaa kynnystä diplomitöiden teettämiseen

Kampanja valottaa diplomityöprojektien etuja ja vastaa usein askarruttaviin käytännön kysymyksiin.

Millaisia haasteita yrityksellänne on nyt tai tulevaisuudessa? Olisiko liiketoimintamallissa, tuotantoprosesseissa tai teknologiassa kehitystarpeita? Diplomityöstä saatte innostuneelta opiskelijalta vetoapua ajankohtaisiin haasteisiin!

Diplomityö on oiva instrumentti myös liiketoiminnan kehittämiseen. Työ tehdään diplomi-insinööriopintojen loppuvaiheessa. Tavoitteena on yritykselle relevantin ongelman ratkaiseminen olemassa olevaa tieteellistä tietoa hyväksikäyttäen.

 

HYÖDYT YRITYKSELLE:

Lisäresurssi ja tuoretta tietoa kehittämiseen

Saatte käyttöönne innostuneen loppuvaiheen opiskelijan, jolla on tuoretta tietoa ja ulkopuoliset silmät.

Käytössänne on lisäresurssi, joka miettii intensiivisesti juuri teidän yrityksellenne tärkeitä tulevaisuuden kysymyksiä.

 

Mahdollisuus monipuolisiin kehityshankkeisiin

Diplomityön avulla voidaan esimerkiksi:

  • Rakentaa uusi liiketoiminnallinen konsepti
  • Tehdä prosessi- tai tuotekehitystä
  • Tutkia toimialan strategisia näkymiä
  • Kehittää toimintaa sekä teoreettisesta että käytännöllisestä näkökulmasta.

 

Erinomainen kanava rekrytoida täsmäosaaja

Diplomityöprojektissa voitte loppuvaiheen opiskelijan kanssa tutustua toisiinne puolen vuoden ajan. Mikäli projektin päätteeksi yhteistyö tuntuu sujuvan, on luontevaa keskustella työsuhteen vakinaistamisesta.

Projektin myötä yritys saa myös luontevan kontaktin yliopistoon, mikä voi johtaa uudenlaisiin yhteistyön muotoihin.

 

KÄYTÄNNÖN KYSYMYKSET:

Yrityksen roolina määritellä aihe ja ohjata tekijää

Diplomitöitä on monenlaisia – voitte vaikuttaa siihen, kuinka käytännöllisesti tai tieteellisesti orientoitunut työ on. Yliopisto vastaa työn tieteellisestä tasosta.

 

Diplomityöprosessissa on kolme virallista toimijaa:

  • Diplomityöntekijä on vastuussa työn etenemisestä.
  • Työn ohjaaja valvoo, neuvoo ja tarkentaa työn tavoitteita. Työn ohjaus tapahtuu kätevästi työn ohessa.
  • Työn valvoja on akateeminen asiantuntija yliopistosta ja tukee teoriapohjan rakentamisessa.

 

Entäpä kustannukset?

Diplomityö voidaan tehdä projektin luonteeseen sopivimmalla tavalla. Diplomityöprojektin ajan opiskelija voi olla palkattuna suoraan yritykseen

  • joko täysipäiväisesti, jolloin projektin kesto on noin puoli vuotta
  • tai joustavasti ja osa-aikaisesti muiden töiden ohessa.

 

Diplomityö voidaan myös tehdä yrityksen rahoituksella yliopiston laitokselle. Yritys voi saada diplomityöntekijän myös tekemällä lahjoituksen yliopiston tukisäätiölle.

Diplomityö on mahdollista tehdä myös työsuhteessa yliopistolle tai stipendillä, jolloin ratkaisun omistusoikeudet jäävät opiskelijalle.

Diplomityöprojektin ehdot ovat tekijän ja yrityksen vapaasti sovittavissa.

Tekniikan akateemiset TEK:n suositus diplomityöntekijän palkaksi on 2 590 euroa kuukaudessa. Myös mahdollisen palkkion maksamiseen on olemassa erilaisia malleja yliopistosta riippuen.

Lue lisätietoja diplomityöstä (englanniksi).

Kysy lisää yliopistojen yritys- ja työelämäpalveluista.